Olet täällä

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Kuusamon nuorisopalvelut.

Millainen palvelu?

Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivässä nuorisotyössä painotetaan varhaisen tuen ja matalan kynnyksen periaatetta.

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa? Vai voiko asiakas hakeutua itse palveluun? 

Hakeutumalla itse palveluun tai kuka tahansa voi ohjata tai vinkata palveluun. Etsivästä nuorisotyöstä säädetään nuorisolaissa (72/2006). Viranomaisille on säädetty oikeus ilmoittaa nuoren yhteystiedot (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) nuoren kotikunnan etsivälle nuorisotyölle silloin kun viranomainen arvioi nuorella olevan tarvetta etsivän nuorisotyön tarjoamaan palveluun.

Kenelle palvelu on suunnattu?

13-29-vuotiaat nuoret.

Mitkä ovat käytössä olevat työmuodot ja menetelmät?

Etsivät jalkautuva sinne missä nuoretkin liikkuvat ja ovat tavoitettavissa arkisin yläkouluilla ja toisen asteen oppilaitoksissa sekä Nuortentalo Winssissä. Toimintamuotoina ovat myös pienryhmätoiminta ja leirit.  Etsivä nuorisotyö on liikkuva työmuoto, joten parhaiten tavoitat meidät soittamalla, tekstiviestillä tai facebookissa.

Mikä on toimintafilosofia?

Palvelu on maksutonta, vapaaehtoista ja luottamuksellista.

Mitä palvelulla pyritään aikaansaamaan?

Toiminnan avulla pyritään etsimään nuorten kanssa ratkaisuja heidän pulmiinsa. Tavoite on, että nuori saa elämänhallinnan omiin käsiinsä. 

Millaisia tuloksia on saavutettu? Millä vaikuttavuutta voidaan mitata? 

Vuositasolla n. 100 asiakasta, joista osa ohjautuu pysyvästi koulutukseen tai työelämään.

Lisätietoja antaa