Olet täällä

Vesihuolto

vesihuolto.jpg

Kiinteistöillä, jotka sijaitsevat kunnan hyväksymillä vesihuoltolaitosten toiminta-alueilla,  on velvollisuus ja oikeus liittyä vesihuoltolaitoksen verkostoon. Toiminta-alueet vahvistetaan erikseen vesijohtoverkostolle ja viemäriverkostolle. Liittämisvelvollisuudesta säädetään vesihuoltolaissa (119/2001).

Suurin osa kuusamolaisista asuu Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan toiminta-alueella, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.11.2011. Kiinteistön liittämisestä Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon on tietoa vesiosuuskunnan internetsivuilla.

Vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin liittymisvelvollisuudesta voi hakea vapautusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Vapautusperusteista säädetään vesihuoltolaissa (119/2001, 11 §). 

 

Vesiosuuskuntien veden laatua valvovat kaupungin viranomaiset säännöllisesti. Yksityisten kaivojen veden laadun seuraaminen on kiinteistön omistajan vastuulla. Kaivovesi on hyvä tutkituttaa muutaman vuoden välein.

Jätevesien umpisäiliö on tyhjennettävä tarvittaessa. Saostussäiliöstä tai pienpuhdistamosta on poistettava lietettä vuosittain.  Jätevesi ja jätevesiliete on toimitettava jätevedenpuhdistamolle. Liete voidaan myös  hygienisoida ja käyttää lannoitteena pellolla.

Kuinka otan palvelun käyttöön

  • Jos epäilet että talousvedessäsi on jotain vikaa, ota yhteyttä kaupungin ympäristötarkastajiin.
  • Jos haluat tutkituttaa kaivovetesi laboratoriossa, saat kaupungintalolta näytepulloja ja näytteenotto-ohjeen. Tutkimuskustannukset jäävät kaivon omistajan maksettavaksi.
  • Jos haluat liittyä vesiosuuskuntaan, löydät oman alueesi vesiosuuskunnan yhteystiedot näiltä verkkosivuilta.
  • Jos käytössäsi on umpisäiliö jätevesille, se on tyhjennettävä säännöllisesti. Ympäristötarkastajilta saat yhteystiedot alueella toimivista jätehuoltoyrityksistä.
  • Jos haluat vesihuoltolaitoksen vahvistetulla toiminta-alueella sijaitsevalle kiinteistöllesi vapautuksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin liittymisestä, täytä hakemuslomake ja lähetä se kaupungin ympäristötarkastajalle.

Lisätietoja palvelusta antaa