Olet täällä

Lukukausimaksut

Kuusamotietoa

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan (KASI 30.10.2014 § 95 ) vahvistamat oppilasmaksut 1.1.2015 alkaen.

Musiikkiopiston lukukausimaksut ovat valtaosin sidoksissa tunnin pituuteen.
Käytäntö mahdollistaa samalla oppitunnin harkinnanvaraisen pituuden määrittelemisen oppilaan opintokohtaisen menestyksen ja tarpeen mukaan.

Musiikkiopistotaso     
205 € / lukukausi 60min
230 € / lukukausi 75min

Musiikin perustaso    
150 € / lukukausi 30min
180 € / lukukausi 45min

Musiikin perustason instrumenttiopetus ryhmässä tai siihen verrattava tunnin pituus  120 € / lukukausi
Suzuki-viuluryhmä  120 € / lukukausi
Sivuainemaksu  120 € / lukukausi
Musiikkileikkikoulu (ryhmästä riippuen) 60-100 € / lukukausi
Osallistuminen vain ryhmäopetukseen musiikin perusteissa   100 € / lukukausi
Soitinvuokra   110 € / lukuvuosi (syksy 55€, kevät 55 € )

Sisaralennus musiikkiopistossa 50 € ja musiikkileikkikoulussa 30 €. Mikäli perheessä on sekä musiikkiopistossa että musiikkileikkikoulussa olevia lapsia, sisaralennus on 50 €
Lukukausimaksuja ei palauteta. Ilmoittautuminen on sitovaa!

Musiikkileikkikoulun uudet oppilaat voivat tutustua
ilman veloitusta kahden ensimmäisen oppitunnin ajan.

Ulkopuolisilta perittävät maksut
Instrumentin tasosuoritus maksu 70 €
Musiikin perusteiden suoritus 50 €

Musiikkiopiston lukukausimaksut laskutetaan kaksi kertaa vuodessa, syys- ja kevätlukukaudella

Sivistyslautakunta 14.6.2005 § 77
Musiikkiopistossa oppilas ei voi aloittaa uutta lukuvuotta, mikäli edellisen lukuvuoden oppilasmaksut tai soitinvuokrat ovat maksamatta. Oppilas menettää opiskelupaikkansa musiikkiopistossa.