Hyppää sisältöön

Vuosselin ulkoilureitin tilanne, käyttömuodot ja ylläpito

Rukan Vuosselin latuna vuosikymmenet tunnettu ja suosittu latureitti on muuttunut usean vuoden kestäneessä hankkeessa ulkoilureitiksi, jolla on useita liikkumismuotoja. Talvimuodossaan ulkoilureitti tarjoaa tilan perinteisen ja vapaan tyylin hiihdolle, fatbikepyöräilylle sekä kävelylle. Kesällä reitillä voi kävellä, juosta, pyöräillä (riippumatta renkaan leveydestä), sekä halutessaan myös kävelyttää koiraa (koiran ulkoilutus on talvella kielletty).

Reitin käyttömuodot
Ulkoilureitin monikäyttöisyys ja monilajisuus tarkoittaa sitä, että reitin käyttäjiltä vaaditaan yhteishenkeä ja toisten huomioon ottamista. Tämä tarkoittaa myös uutta opeteltavaa reitin ylläpitoon. Kyseessä on kuitenkin ensimmäinen usean yhtäaikaisen käyttömuodon reitti Kuusamossa.

Saadun palautteen perusteella reitin käyttömuodot tullaan tekemään seuraavaan järjestykseen:

  • Reitin suositellussa kulkusuunnassa vasemmassa laidassa on perinteisen latu ja sen vieressä on vapaan hiihdon baana. Nämä ovat vastaantulevia kaistoja.
  • Niiden oikealla puolella on toinen vapaan baana ja sen oikealla puolella perinteisen latu. Ne ovat suositellun kulkusuunnan kaistoja.
  • Hiihtolatujen oikealla puolella on pyöräilyn ja kävelyn kaistat. Niillä kuljetaan aina molempiin kulkusuuntiin.

Alkutalvesta vähän lumen aikana vapaan hiihdon kaistojen leveys voi olla kapeampi kuin keskitalvella, jolloin koko väylän leveys saadaan hyödynnettyä kokonaisuudessaan. Jokaiselta käyttäjältä toivotaan vastuuta pysyä omalla kaistallaan ja huomioimaan muut käyttäjät. Tärkeintä on tietysti se, että ulkoilureitin käyttö on kaikilla liikkumismuodoilla mielekästä ja reitille tullaan uudestaankin.

Opasteista
Reitin suositeltu kiertosuunta on vastapäivään (Saarua-ahon alikulku – Uuttusuo – Korpikahvila – Lammintupa – Vuosselin kota) ja sen opastus tulee valmistumaan lopullisesti kesällä 2024. Reitille on asennettu jo isot opastetaulut, sisältäen mm. reittikartan, olet tässä sijainnin, reittietiketin sekä paikkatiedot. Samaten pääosin kaikki reitin ruskeapohjaiset opasteviitat ovat asennettu ja ne kertovat reitin nimen ja viittaryhmän sijainnin lisäksi matkat lähimmille reitin varren kohteille. Reitin monikäyttöisyydestä kertovat opasteet asennetaan lopullisiin sijainteihinsa ensi kesänä. Reitti on myös numeroitu numerolla 1 ja nämä numero 1-kyltit asennetaan myös ensi kesänä. Tämä auttaa osaltaan hahmottamaan reittiä riippumatta vaikkapa siitä, miltä kielialueelta reitin käyttäjä on kotoisin.

Ylläpidosta
Reitin ylläpidosta vastaava urakoitsija ylläpitää reittiä kaupungin määrittämällä tavalla. Alkutalvesta lumen koostumus ja määrä vaikuttaa siihen, milloin reitti saadaan täyteen käyttökuntoon. Myöskin reitin koko leveyden käyttöönotto vaatii reilusti lunta, ja tämä ei toteudu vielä alkukaudesta. Kuiva pakkaslumi tiivistyy todella paljon ja esim. perinteisen latu-uraa ei välttämättä voida avata niin nopeasti, kuin nopeasti ajateltuna tuntuisi. Vaaditaan kymmeniä senttejä lunta, että se riittää tiivistettynä koko reitin varrella latu-uran tekemiseen. Reittiä ei voida avata täyteen käyttökuntoon elleivät olosuhteet sitä salli.

Alkukaudesta latuja pohjustetaan lanaamalla niitä. Tällöin Fluent Outdoors-palvelussa näkyy tilana ”Pohjustettu (ei latu-uraa)”. Reitillä on tällöin lunta, mutta pinta on vielä epätasainen ja lumen seassa voi olla esim. pieniä kiviä. Kun tila on ”Avoin, ylläpidetty” reitti on täydessä käyttökunnossa.

Ajantasaiset reitti- ja ylläpitotiedot löytyvät Fluent Outdoors -palvelusta: https://kuusamo.fluentprogress.fi/outdoors/

 

Ladut niiden kunnostustiedot