Hyppää sisältöön

Uhanalaisella järvitaimenella edessään valoisa tulevaisuus

Koskienergia Koskivoiman toimitusjohtaja Hannu Ruotsalainen, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sekä Kuusinkijoki kuntoon ry:n puheenjohtaja Matti Aikio peukuttavat Kuusinkijoen vapauttamista

Myllykosken vesivoimalaitos lopettaa toimintansa Kuusamon Kuusinkijoella, jolloin uhanalainen järvitaimen pääsee vapaasti vaeltamaan laajoille virtavesi- ja järvialueille. Sitova aiesopimus allekirjoitettiin 4.3.2021 Helsingissä. Voimalaitos on ollut suuren vesistökokonaisuuden ainoa patorakenne. Koskienergia Koskivoima Oy myy voimalaitoksensa Kuusinkijoki kuntoon ry:lle.

”Virtavesien avaaminen vaelluskaloille vahvistaa sekä kalakantoja että alueellista elinvoimaa. Kuusinkijoen vapauttaminen tukee uhanalaisen järvitaimenkannan elpymistä ja edistää myös Kuusamon seudun matkailua. Paikallinen yhdistys on edistänyt hanketta esimerkillisen tehokkaasti ja Koskienergia Oy ansaitsee kiitokset Myllykosken voimalatoiminnan lopettamisesta”, toteaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

”Tämä hanke vapauttaa taimenen kutualueita 50 kilometrin matkalta, jolla on valtava merkitys uhanalaiselle järvitaimenelle. Haluan kiittää Kuusamon kaupunkia, NOUSU-ohjelmaa, Koskienergiaa ja kaikkia, jotka ovat auttaneet edistämään asiaa”, sanoo Kuusinkijoki kuntoon ry:n puheenjohtaja  Matti Aikio.

Tämä on todella hieno ilon päivä järvitaimenelle.

Jari Leppä, maa- ja metsätalousministeri

Voimalaitoksen ja järjestön välisen allekirjoitustilaisuuden yhteydessä kuvattiin lyhyt video. Videolla oman puheenvuoronsa hankkeen merkityksestä ja jatkotoimista käyttävät Kuusinkijoki kuntoon ry:n puheenjohtaja Matti Aikio, NOUSU-ohjelman koordinaattori Matti Vaittinen, Kuusamon kaupunginjohtaja Jouko Manninen ja yksi yksityisistä rahoittajista Ilkka Herlin sekä maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Tästä hankkeesta hyötyy sekä luonto että ihminen.

Kaupunginjohtaja Jouko Manninen