Hyppää sisältöön

Tulevaisuustoimialan ajankohtaiset

Maisema Rukalta

Kuusamon kaupungin Tulevaisuustoimialalla on takanaan yksi täysi toimintavuosi. Palautteiden ja sisäisten arviointien perusteella toimintavuoden aikana palveluiden laadussa on havaittavissa selkeää kehitystä useilla avainalueilla.

Tulevaisuustoimiala on valmistellut merkittäviä investointi- ja kehittämishankkeita yhteistoiminnassa eri toimijoiden kanssa. Hyvin toimineen verkostoyhteistyön ja valmistelun perusteella kaupunki on saanut myönteisiä rahoituspäätöksiä ja uusia hankkeita on etenemässä rahoittajilla.

Myönteisen rahoituspäätöksen saaneet hankkeet (3 kpl) ovat Work & Stay – kokonainen elämä Koillismaalla, Portti kansallispuistoon (vaihe 1, investointi) ja Kuusamon bio- ja kiertotalouspuiston energiapuuterminaali (investointi). Näiden yhteenlaskettu kustannusarvio on 5,1 miljoonaa euroa. Tukea on myönnetty yhteensä 3,8 miljoonaa euroa. Kuusamon kaupungin rahoitusosuus on n 1,1 miljoonaa euroa. Loppuosa rahoituksesta on osatoteuttajien omarahoitusta.

  • Work & Stay hankkeen tavoitteena on hyvinvoinnin, työllisyyden ja elinvoiman lisääminen. Kuusamon kaupunki toimii hankkeen päätoteuttajana. Kuusamon kaupungin osuus hankkeesta on 0,5 miljoonaa euroa, josta omarahoitusta 0,1 miljoonaa euroa. Osatoteuttajia ovat Naturpolis Oy, Ksakki ry, Posion kunta, Pudasjärven kaupunki, Puolangan kunta sekä Taivalkosken kunta. Ryhmähankkeen kokonaisbudjetti on 2,2 miljoonaa euroa, josta EU-rahoituksen osuus on 1,8 miljoonaa euroa.
  • Portti kansallispuistoon, vaihe 1 hankkeessa uusitaan Saaruan ladun valaistusta ja toteutetaan reittipohjamuutoksia. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 0,36 miljoonaa euroa, josta EU-rahoituksen osuus on 0,2 miljoonaa euroa. Investointihankkeet on valmisteltu yhdyskuntatekniikan toimialan kanssa.
  • Kuusamon bio- ja kiertotalouspuiston energiapuuterminaali hankkeessa rakennetaan asfaltoitu varasto- ja käsittelykenttä, joka mm. mahdollistaa uuden biovoimalaitoksen sijoittumisen teollisuusalueelle. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 2,5 miljoonaa euroa, josta EU-rahoituksen osuus on 1,8 miljoonaa euroa.

Vireillä olevia rahoitushakemuksia on kolme (3): Kylien Kuusamo, Ruka2030 – Luonnollisesti paras elinkeinoelämälle ja Pessarin alikulkutunnelit. Näiden yhteenlaskettu kustannusarvio on lähes 1 miljoona euroa, josta haettu tuen osuus on 0,8 miljoonaa euroa. Kaupungin rahoitusosuus on hieman alle 0,2 miljoonaa euroa ja loppuosa yksityistä rahoitusta. Myönteisiä päätöksiä odotetaan alkuvuodesta ja loppukeväästä 2024.

  • Kylien Kuusamo -hanke keskittyy kyläturvallisuuteen, kyläidentiteettiin ja maisemanhoitoon.
  • Ruka2030 – Luonnollisesti paras elinkeinoelämälle hankkeen päätavoitteena on lisätä Rukan alueelle suuntautuvia investointeja.
  • Pessarin alikulkutunnelit hankkeella tuetaan Pessarin rinnealueen kehittämistoimenpiteitä ja edistetään latujen ja rinteiden turvallista käyttöä.

Lisätietoja antaa