Hyppää sisältöön

Tulevaisuuslautakunnan kokoustiedote 24.2.2023

Tulevaisuuslautakunta on kokouksessaan 23.2.2023 § 20 päättänyt käynnistää Rukan asemakaavan muutoksen korttelissa 121 sekä siihen liittyvillä katu-, urheilu-, pysäköinti- ja viheralueilla Rukan hiihtostadionin alueella.

Hiihtostadionin maankäytön suuntaviivat määritetään Rukan ydinalueen yleiskaavan päivityksessä. Asemakaavoitus on aloitetaan etupainotteisesti rinnan yleiskaavan kanssa. Tällä tavoitellaan nopeampaa toteutusta.

Alueelle on laadittu Ecosign Mountain Resort Plannersin toimesta yleissuunnitelma (Master Plan) yleiskaavoituksen tueksi.