Hyppää sisältöön

Tee meluilmoitus sähköisesti

Talo ja kuulosuojaimet

Kuusamon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on julkaissut sähköisen meluilmoituslomakkeen. Lomakkeella voit ilmoittaa melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta Kuusamon, Posion ja Taivalkosken kuntien alueella.

Ohjeet

  • Erityisen häiritsevästä tilapäisestä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnosta on ympäristönsuojelulain mukaan tehtävä kirjallinen ilmoitus.
  • Ilmoitusta ei tarvitse tehdä yksityishenkilön talouteen liittyvästä toiminnasta, kuten rakentaminen, eikä ympäristöluvan omaavasta toiminnasta.
  • Ilmoitus tulee tehdä vähintään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.
  • Ilmoituksen johdosta tehdään päätös, jossa voidaan antaa määräyksiä esimerkiksi ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä sekä tiedottamisesta asukkaille.

Lue lisää: kuusamo.fi/meluilmoitus

Siirry tekemään sähköinen meluilmoitus