Hyppää sisältöön

Sisäinen turvallisuus puhututti Pohjois-Pohjanmaan valmius- ja turvallisuusfoorumin kokouksessa

Pohjois-Pohjanmaan valmius- ja turvallisuusfoorumin vuoden 2024 toinen kokous pidettiin 4.4. Ylivieskassa. Kokouksessa kuultiin muun ohella aluehallintoviraston ja alueen turvallisuusviranomaisten puheenvuorot ajankohtaisesta tilanteesta. Kokouksessa oli osallistujia 37 organisaatiosta.

Osallistujamäärä ja kokouksessa pidetyt esitykset sekä niistä virinneet keskustelut vahvistavat käsitystäni foorumin tarpeellisuudesta erityisesti kuntien valmius-, varautumis- ja turvallisuusasioiden tukemisessa”, foorumin puheenjohtaja Vesa Anttila toteaa.

Kokouksessa keskusteltiin sisäisestä turvallisuudesta ajankohtaisten tapahtumien valossa. Kokoukseen osallistuneet tervehtivät ilolla tietoa uusien koulupoliisien rekrytoimisesta Oulun poliisilaitokselle nykyisen kahden päätoimisen koulupoliisin lisäksi. Rahoitus kahdelle uudelle koulupoliisille on puoleksi vuodeksi.

Vaikka nyt rekrytoitavat koulupoliisit sijoittuvat Raaheen ja Ylivieskaan, tulevat he toimimaan koko Jokilaaksojen alueella. Tavoitteena on, että uudet koulupoliisit voisivat aloittaa jo toukokuussa”, sanoo ylikomisario Petri Savela Oulun poliisilaitokselta.

Pohjois-Pohjanmaan valmius- ja turvallisuusfoorumi on kuntavetoinen alueellisen varautumisen yhteistyöfoorumi. Foorumin toimintaan on kutsuttu kaikki alueen kunnat, Kainuun prikaati, Kainuun rajavartiosto, Länsi-Suomen merivartiosto, Maahanmuuttovirasto, Oulun hätäkeskus, Oulun poliisilaitos, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Pohjois-Suomen ELVAR-toimikunta, Rikosuhripäivystys, Suomen evankelisluterilaisen kirkon Oulun hiippakunta sekä Suomen Punaisen Ristin Oulun piiri.

Lisätiedot:

  • Vesa Anttila, Pohjois-Pohjanmaan valmius- ja turvallisuusfoorumin puheenjohtaja, Tyrnävän kunnanjohtaja, 040 663 9859, vesa.anttila@tyrnava.fi
  • Petri Savela, ylikomisario, Oulun poliisilaitos, 040 500 6238, petri.savela@poliisi.fi