Hyppää sisältöön

Rukan liike- ja majoitustontin suunnittelu- ja luovutuskilpailu on ratkennut

Kuusamon kaupunki järjesti suunnittelu- ja luovutuskilpailun Rukan kylässä sijaitsevasta liike- ja majoitustontista.

Ruka on yksi Kuusamon kaupungin voimakkaasti kehittyvistä alueista, jonka viimeaikaisiin kehityshankkeisiin lukeutuu mm. uuden hissin ja neljän uuden laskettelurinteen rakentaminen. Kuusamon kaupunki tavoittelee kestävän rakentamisen ja kestävän matkailun edistämistä, ja Kuusamolle tärkeitä arvoja ovat hyvinvointia tukeva arjen sujuvuus ja turvallisuus, yhteisöllisyys, osaamisen jatkuva kehittäminen sekä luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen.

Kilpailussa etsittiin hotellihankkeen toteuttajaa Rukan kylän alueelle. Tarkoituksena oli löytää konsepti, joka tukee ympärivuotisen matkailukeskuksen toimintaa ja lisää ja monipuolistaa Rukan ydinkeskustan majoitus- ja palvelutarjontaa. Aluetta kehitetään korkeatasoisena kävely-ympäristönä, ja hotellihankkeen tulee kehittää alueen vetovoimaisuutta, omaleimaisuutta, kauneutta ja viihtyisyyttä. Tavoitteena oli löytää kilpailun avulla tontille toimiva, laadukas ja omaleimainen liikerakennusratkaisu.

Kilpailun ratkaisu

Kilpailun arviointiryhmä totesi ehdotuksen ”Ski Hotel Ruka” täyttävän kilpailulle ja hankkeelle asetetut tavoitteet ja valitsi sen yksimielisesti kilpailun voittajaksi.

Arvostelussaan tuomaristo painotti suunnitellun hotellirakennuksen arkkitehtonista laatua ja identiteettiä, istuvuutta olemassa olevaan kaupunkiympäristöön, sekä hotellin toiminnallisuutta ja toimivuutta osana kaupunkirakennetta. Hotellin soveltuvuus sekä lähi- että kaukomaisemaan on tutkittu erityisen tarkasti. Hankkeen toiminnallisuuden kannalta hotellin toimintojen sijoitus sekä liikenne- ja huoltoratkaisut nousivat esiin arviointiryhmän keskusteluissa.

Kilpailuehdotus ”Ski Hotel Ruka” oli arviointiryhmän mielestä ansiokas ja tuo lisäarvoa Rukan keskustan palvelurakenteelle.  Ehdotuksessa hotellirakennus on jaettu kahteen osaan, jotka aukeavat alarinteessä viuhkamaisesti ja joiden väliin jää ylärinteessä kävelykeskustaan yhdistyvä aukio. Hotellin osat yhdistyvät läpinäkyvän porrashuoneen kautta mieleenpainuvaksi kokonaisuudeksi. Kilpailuehdotuksen konsepti sisältää hotellin ravintoloineen sekä aukion terassille avautuvan kahvilan.

Voittaneen ehdotuksen ”Ski Hotel Ruka” jätti Osuuskauppa Arina työryhmineen. Kilpailuehdotuksen arkkitehtisuunnittelusta vastasi PAVE Arkkitehdit Oy. Hankkeen jatkosuunnittelua jatketaan voittaneen työryhmän kanssa ja samanaikaisesti kilpailuehdotuksen pohjalta käynnistetään asemakaavan muutosprosessi.

Lisätietoja:

  • Jukka Väisänen, Yhdyskuntatekniikan insinööri, Kuusamon kaupunki, p. 0400 420 432, jukka.vaisanen@kuusamo.fi
  • Laura Narvo, kilpailusihteeri, Realidea Oy, p. 040 741 4811, laura.narvo@realidea.fi