Hyppää sisältöön

Ruka2030 – Luonnollisesti paras elinkeinoelämälle -hanke käynnistyy keväällä

Kuusamon kaupunki on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Ruka2030 – Luonnollisesti paras elinkeinoelämälle –hankkeelle, jossa tarkoituksena on alueen elinvoiman kasvattaminen kestävällä tavalla. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on investointien edistäminen Rukan alueella, yritysten toimintaympäristön kehittäminen ja alueen liiketoimintamahdollisuuksien tunnettuuden lisääminen markkinoinnin ja viestinnän keinoin. Kaksivuotinen hanke käynnistyy keväällä.

Rukan alueella on suuri merkitys Kuusamon elinvoimaisuuden säilymisessä ja vahvistumisessa. Alueen kestävä kehittäminen edellyttää useiden toimijoiden verkostomaista yhteistyötä ja sitoutumista. Hankkeessa muodostetaan alueen eri toimijoista koostuva verkosto, jonka toiminnan keskiössä on edistää investointihankkeiden toteutumista Rukan alueelle ja lisätä yhteistyötä toimijoiden välillä.

Kun yhdistetään eri tahojen osaaminen ja koordinoidaan alueen kehittämistoimintaa keskitetysti ja suunnitellusti, saadaan aikaan vaikuttavampia kehittämistoimenpiteitä ja vältytään päällekkäisiltä toimilta. Hanke on jatkumoa kaupungin aiemmin toteuttamalle Ruka2005-hankekokonaisuudelle, jossa valmisteltiin ja toteutettiin useita vaikuttavia kehittämis- ja investointihankkeita eri toimijoiden verkostomaisella työskentelyllä.

Hankkeen vaikutus Rukan alueen kehittämiseen oli tuolloin huomattava, sillä suorien investointien kokonaismäärä oli yli 45 M€. Hyväksi koettua toimintatapaa on tarkoitus hyödyntää myös alkavassa hankkeessa.

Kehitysjohtaja Jari Karsikko

Kuusamon kaupunki on saanut rahoitusta hankkeelle EU:n Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 295 200 €, josta EU-rahoituksen osuus on 80 % eli 236 160 €. Hanke toteutetaan 1.3.2024 – 28.2.2026 välisenä aikana.

Lisätietoja