Hyppää sisältöön

Kuusamon kaupunki vastaanottaa kiintiöpakolaisia

Kuusamon kaupunki on tehnyt päätöksen vastaanottaa vuosittain 30 henkilöä kiintiöpakolaisina. Vuoden 2022 Suomen vastaanottamasta kiintiöstä on eri syistä johtuvien viivästysten vuoksi otettu vastaan ryhmiä vielä vuoden 2023 puolella, näin myös Kuusamossa. Kuusamoon saapuu syyskuun loppuun mennessä yhteensä 30 henkilöä vuoden 2022 kiintiöstä. Kuusamon saapuvassa ryhmässä on kahdeksan lapsiperhettä Afganistanista, ja he ovat odottaneet kiintiöpaikkaprosessin etenemistä Iranissa.

Perheet asettuvat asumaan Kuusamossa omiin vuokra-asuntoihinsa. Perusopetusikäiset lapset aloittavat koulupolkunsa aluksi Valo- eli valmistavassa opetuksessa. Aikuiset opiskelevat kotokoulutuksessa Suomen kieltä ja yhteiskunnallisia asioita. Kiintiöpakolaiset muuttavat suoraan kuntaan kuntalaisiksi ja heille on myönnetty oleskelulupa jo ennen maahan saapumista. Vuoden 2023 kiintiön mukaisesta pakolaisten vastaanottamisesta ei kunnalle ole toistaiseksi tehty esitystä.

Kuusamon kaupungin tulevaisuustoimialalla toimii kansainvälisten palveluiden yksikkö, jonka koordinoimana ja kotoutumisohjaajien toimesta hoidetaan uusien kuntalaisten alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta yhdessä yhteistyökumppaneiden ja muiden kaupungin yksiköiden kanssa. Kansainväliset palvelut ovat kiintiöpakolaisten lisäksi suunnattu muillekin kuntaan muuttaville ulkomaalaisille ja vieraskielisille; niin työperusteisesti, perheenyhdistämisen kautta, opiskelujen vuoksi Kuusamoon muuttaville kuin myös vastaanottokeskuksesta kuntaan siirtyville asiakkaille. Palveluiden tavoitteena on tarjota kotoutumislain mukaista ohjausta ja neuvontaa sekä tukea hyviä väestösuhteita Kuusamossa sekä tukea kahdensuuntaista integroitumista.

Kuusamossa toimii tällä hetkellä Punaisen Ristin ylläpitämä vastaanottokeskus niin sanotulla haja-asutusperiaatteella. Laitosasumisen vastaanottokeskus on Kuusamossa loppunut, mutta edelleen vastaanottokeskuksen kirjoilla on 208 asukasta, eikä laitosasumisen loppumisesta huolimatta vastaanottokeskuksen kokonaisasiakasmäärä ole juurikaan aiemmasta muuttunut.

Ukrainasta paenneilla tilapäistä suojelua saavilla henkilöillä on vuoden Suomessa olon jälkeen mahdollisuus hakea kotikuntamerkintää. Tällä hetkellä Kuusamossa kotikuntamerkinnän hakeneita ja saaneita on alle 20 henkilöä, mutta syksyn mittaan määrän odotetaan lisääntyvän. Kotikuntamerkinnän jälkeen asiakkaat siirtyvät vastaanottokeskuksesta kaupungin palveluiden piiriin. Lisäksi Kuusamo on sopinut 20 lisä kuntapaikasta vuodelle 2023 esimerkiksi vastaanottokeskuksesta kuntaan siirtyville erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Näitä paikkoja ei ole vielä haettu.

 

Tiedotteeseen liittyvät lisätiedot