Hyppää sisältöön

Kuusamon kaupungin valmiussuunnitelma (yleinen osa) on julkaistu

Kuusamon kaupungin kaupunginhallitus on 13.12.2022 hyväksynyt päätöksellään 269 § yksimielisesti Kuusamon kaupungin valmiussuunnitelman yleisen osan.

Kuusamon kaupungin varautumisen ja valmiussuunnittelun tavoitteena on turvallisen elinympäristön luominen, kunnan palvelutuotannon mahdollisimman häiriötön hoitaminen kaikissa olosuhteissa sekä mahdollisten häiriötilanteiden hallinta ja niistä toipuminen, myös poikkeusolojen aikana. Valmiussuunnittelun ja jatkuvuuden hallinnan pääpaino on normaaliolojen häiriötilanteissa.

Kuusamon kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa on tarkoitettu niin kaupungin asukkaille, sen alueella oleskeleville kuin kaupunkiorganisaatiolle itselleen. Valmiussuunnitelman yleisen osan on tarkoitus olla informatiivinen, tavoitteita asettava sekä tietyiltä osin myös velvoittava. Yleiseen osaan on koottu koko kaupunkia koskevat yhteiset linjaukset ja toimintaperiaatteet. Siinä on tuotu esille myös merkittävimmät uhkatilat ja riskit. Sisällöllisesti se jakautuu häiriötilanteisiin varautumista (luku 2), häiriötilojen hallintaa (luku 3) sekä poikkeusoloihin varautumista (luku 4) koskeviin lukuihin.

Valmiussuunnitelman yleisen osan lisäksi kaupungin toimialat varautuvat häiriötilanteiden ja poikkeusolojen tehtäviin tarkemmilla toimialakohtaisilla valmiussuunnitelmillaan, kiinteistöille laadituilla pelastussuunnitelmilla, tarvittavilla henkilöstö- ja materiaaliresursoinneilla sekä säännöllisellä harjoittelulla. Kaupungin varautumisessa ja valmiussuunnittelussa on otettu huomioon myös ulkoistetut palvelut sekä yhteistyö viranomaisten ja järjestöjen kanssa.

Kuusamon kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa on tarkoitus päivittää valtuustokausittain noin neljän vuoden välein.

Valmiussuunnitelman yleinen osa (julkinen) on nähtävissä tästä linkistä: Kuusamon kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa

Siirry sivulle Turvallisuus, varautuminen ja valmius

Lisätietoja