Hyppää sisältöön

Kuusamo Kampus yhteistyösopimus vahvistaa koulutusyhteistyötä

Kuusamo Kampus yhteistyösopimuksen on allekirjoittanut 14 toimijaa. Sopijapuolet ovat sopineet kumppanuudesta ja Kuusamo Kampus toiminnan kehittämisestä.

Sopimuskumppaneita ovat Kuusamon kaupunki, Kajaanin koulutusliikelaitos (Kainuun ammattiopisto), Kuusamo-opiston kannatusyhdistys ry, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseura ry, KSAK Oy, Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy, Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, Taivalkosken kunta, Posion kunta, Kuusamon Yrittäjät ja Oulun kauppakamari.

Kuusamon kaupungilla on pitkät perinteet yhteistyöstä eri koulutustoimijoiden kanssa. Yhteistyötä on haluttu tiivistää ja tuoda eri toimijat yhteisen pöydän ääreen. Yhteistyösopimuksen tavoitteena on pitkäjänteinen ja laaja Kuusamo Kampuksen kehittäminen. Yhteinen ennakointi ja toimijoiden välinen aktiivinen vuoropuhelu on keskeistä, jotta pystytään vastamaan elinkeinoelämän muuttuviin tarpeisiin. Yhteistyössä mahdollistetaan monipuolinen koulutustarjonta ja tuetaan jatkuvaa oppimista. Oppilaitosten lisäksi on tärkeää, että verkostossa on mukana lähikuntia. Näin voidaan tarkastella tarpeita laajemmin ja yhteistyössä rakentaa ratkaisuja. Yritysten ääni tulee kuuluviin yrittäjäjärjestön, kauppakamarin ja Naturpoliksen kautta.

Kuusamo Kampus tulee olemaan monipaikkainen alueen ja sen lähiympäristön elinvoimaa edistävä monialainen toisen ja korkea-asteen koulutuksen keskus. Se on niin oppimisympäristö kuin yhteistyöverkosto. Fyysisesti kampus tulee jatkossakin sijaitsemaan nykyisen lukion, KAO Kuusamon ja Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian oppimisympäristöissä. Lisäksi hyödynnetään monipaikkaisuutta etä- ja hybridiopetuksen myötä sekä yrityslähtöisiä oppimisympäristöjä. Kuusamon kaupunki toimii verkostotoiminnan koordinoijana ja alustana, joka mahdollistaa kumppaneiden kanssa työelämän tarpeisiin vastaavien koulutusten saatavuuden alueella.

Kuusamo Kampus Pyöreän Pöydän toimintaa on käynnistetty kuluvan vuoden aikana, kun kampustoimintaa on ollut vauhdittamassa Kuusamo Kampus – monipaikkaiset oppimisympäristöt yhteistyöalustana -hanke. Toiminta on saanut positiivisen vastaanoton. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. On tärkeä huomata, että osaamista kehittämällä rakennamme elinvoimaa ja monipuolinen, houkutteleva koulutustarjonta vahvistaa alueen pitovoimaa.

 

Lisätietoja: Anne Koski-Heikkinen, Kuusamon kaupunki, sivistystoimenjohtaja, 040 860 8086, anne.koski-heikkinen@kuusamo.fi

Kuusamo Kampus Pyöreän Pöydän tapaaminen 17.11.2023
Kuusamo Kampus Pyöreän Pöydän tapaaminen 17.11.2023. Tapaamisen yhteydessä allekirjoitettiin myös Kuusamo Kampuksen yhteistyösopimus. Osa verkostosta osallistui tilaisuuteen etänä.