Hyppää sisältöön

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset Maaningan tuulivoimahankkeesta

Korkein hallinto-oikeus antoi Maaningan tuulivoimahankkeeseen liittyvät päätökset maakuntakaavasta ja kaupungin tuulivoimaosayleiskaavasta.

Korkein hallinto-oikeus on tänään 17.1.2022 antanut päätöksen (KHO:2022:11), jonka mukaan maakuntakaavassa on voitu puheena olevalle alueelle osoittaa seudullisesti merkittävä tuulivoimaloiden alue.

Tänään 17.1.2022 korkein hallinto-oikeus on myös kumonnut päätöksellään (KHO:2022:12) Kuusamon kaupunginvaltuuston Maaningan tuulivoimaosayleiskaavan hyväksymispäätöksen 18.3.2019 § 4.

Koska kaupungin tavoitteena on saada tuulivoimapuisto Kuusamoon, kaupunki jatkaa neuvotteluja hanketoimijan kanssa tuulivoimapuiston uudelleen kaavoittamisesta Maaningan alueelle.

Lisätiedot: