Hyppää sisältöön

Kaupunginhallituksen kokoustiedote 16.1.2024

Kuusamon kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.1.2024 § 9 päättänyt, että nuorisotakuun toteuttamiseen vuodelle 2024 varattu 200 000 euron määräraha käytetään seuraavasti:

  1. 10 000 euroa keskushallinnon toimialalle nuorten oppisopimuskoulutukseen,
  2. 10 000 euroa tulevaisuustoimialalle nuorten oppisopimuskoulutukseen,
  3. 80 000 euroa kasvatus- ja sivistystoimialalle nuorten syrjäytymistä ehkäisevän toiminnan kehittämiseen,
  4. 100 000 euroa tulevaisuustoimialalle nuorten alle 30-vuotiaiden työllistämistukeen.

Nuorisotakuun toteutumisen tuloksista raportoidaan kaupungin osavuosikatsauksissa.

Taustaa

  • Kuusamon kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.4.2018 § 23 päättänyt nuorisotakuun toteuttamista edistävistä toimenpiteistä.
  • Nuorisotakuun tavoitteena on, että kaikilla kuusamolaisilla nuorilla on koulutuspaikka ja koulutuksen jälkeen työpaikka.
  • Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan talousarvioon varataan vuosittain määräraha, jolla tuetaan asetetun tavoitteen saavuttamista.
  • Vuoden 2024 talousarvioon on varattu 200 000 euron määräraha.