Hyppää sisältöön

Kaupunginhallituksen kokoustiedote 14.2.2023

Kuusamon kaupunginhallitus on kokouksessaan 13.2.2023 § 33 päättänyt, että Kuusamon kaupunki osallistuu ”Vaikuttavampaa yhteistyötä rajakaupungeissa ja -kunnissa” -hankkeeseen 15 000 euron kuntaosuudella vuosina 2023-2025, mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen.

”Vaikuttavampaa yhteistyötä rajakaupungeissa ja -kunnissa”-hankkeen kokonaiskustannusarvio vuosina 2023-2025 on 318 629 euroa. Hankkeeseen haetaan rahoitusta Kainuun liitolta Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) määrärahasta. Hankkeen päätoteuttajana toimii Kuhmon kaupunki.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa rajaseutujen yhteistä strategista kehittämistä ja vakiinnuttaa yhteistyön tapa sekä parantaa rajaseutujen seutukaupunkien ja kuntien yhteistyötä ja asemaa aluekehittämisen keskeisissä teemoissa. Hankkella pyritään parantamaan rajaseutujen seutukaupunkien ja kuntien kykyä hyödyntää EU- ja alueohjelmien hankerahoitusta ylimaakunnallisilla sekä rajat ylittävillä hankekokonaisuuksilla ja aktivoida yritysten ja muiden toimijoiden ylimaakunnallisia hankkeita.