Hyppää sisältöön

Juhannuskokon polttaminen turvallisesti

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos ohjeistaa, miten juhannuskokkoja poltetaan turvallisesti. Tämän hetkisen ennusteen mukaan Oulu-Koillismaan alueella ei ole voimassa olevia varoituksia, jotka estäisivät juhannuskokkojen polttamisen.

Kokkoja polttaessa on kuitenkin tärkeää huomioida pelastuslaitoksen antamat ohjeet. Katso ohje pelastuslaitoksen tiedotteesta: Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen tiedote (pdf)

Huomioitavaa

Hätäkeskus ei ota vastaan juhannuskokkoja koskevia ilmoituksia. Juhannuskokosta voi ilmoittaa pelastuslaitokselle käyttämällä sähköistä
ilmoituspohjaa. Ilmoituslomake löytyy pelastuslaitoksen Internet-sivuilta tästä linkistä: http://www.ouka.fi/oulu/pelastuslaitos/tulentekoilmoitus.

Pelastuslain (379/2011) 8 § edellyttää, että kulotuksesta ja muusta avopoltosta, josta muodostuu runsaasti savua, on ilmoitettava
pelastusviranomaiselle. Juhannuskokon polttamista suunnittelevan on hyvä huomata, että jos juhannuskokosta tehdään ”aiheeton” hätäpuhelu, on hätäkeskuksen tehtävä pelastustoimelle hälytysilmoitus ja pelastuslaitoksen yksiköiden lähdettävä suorittamaan tehtävää.

Juhannuskokon polttajan on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava, että poltosta ei tehdä aiheettomia hätäilmoituksia. Tämä onnistuu rajoittamalla polton kokoa, polttamalla kuivaa ja hyvin palavaa puutavaraa/ risuja, josta ei muodostu voimakasta savua sekä tiedottamalla juhannuskokosta lähiympäristön asukkaita.