Hyppää sisältöön

Viestintä on yhteinen tehtävä

Kuusamon kaupungin viestintää hoidetaan yhteisin pelisäännöin hajautetusti kaikista yksiköistä. Päävastuu kaupungin viestinnästä on kaupunginjohtajalla.

Kuusamon kaupungin viestinnästä vastaa kukin toimiala oman vastuualueensa osalta. Toimialajohtajat vastaavat oman toimialansa tiedottamisesta, esimiehet omien yksiköidensä ja tapauskohtaisesti eri asiantuntijat oman erityisalansa viestinnästä. Jokainen kaupungin työntekijä viestii omassa roolissaan asioidessaan kuntalaisten kanssa.

Kuusamon matkailumarkkinointia hoitaa Ruka-Kuusamo Matkailu ry ja aluemarkkinointia elinkeinojen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy.

Kuusamon kaupungin yhteisilmoitukset ja viralliset kuulutukset julkaistaan paikallislehdessä (Koillissanomat). Juhlapyhät saattavat vaikuttaa ilmestymisaikatauluihin, jotka voi tarkistaa lehden verkkosivuilta.