Hyppää sisältöön

Rakennusten teknistä kuntoa ylläpidetään suunnitelmallisella kiinteistönhoidolla, kunnossapidolla ja peruskorjauksella. Suunnitelmallinen tilojen hoito, kuten siivous sekä asiallinen käyttö ennaltaehkäisevät sisäilmasto‐ongelmien syntymistä. Tavanomaiset rakennusten tekniset viat hoidetaan normaalina rakennuksen kunnossapitona.

Kaupungin tilojen sisäilmastosta huolehtii yhdyskuntatekniikan toimialan kiinteistöt -tulosalue. Kuusamon kaupungin Toimintaohje sisäilmasto-ongelmien ratkaisemiseksi on tarkoitettu Kuusamon kaupungin työyhteisöjen käyttöön niissä työpisteissä, jotka ovat kaupungin omistamissa kiinteistöissä. Vuokratuissa työtiloissa ilmaantuvia kiinteistöstä johtuvia sisäilmasto‐ongelmia ratkotaan yhdessä kiinteistön omistajan kanssa.

Kohdetyöpaikan esimies vastaa sisäisestä tiedotuksesta tilojen käyttäjille sisäilmastotyöryhmässä sovitulla tavalla.

  • Anne-Kaisa Olva, kiinteistöpäällikkö (työryhmän puheenjohtaja)
  • Jaana Tyni, työsuojeluvaltuutettu (työryhmän sihteeri)
  • Vesa Kuosku, ympäristötarkastaja
  • Jyrki Oikarinen, rakennuttajainsinööri
  • Marika Raatikainen, työsuojelupäällikkö
  • Teija Loukusa-Nieminen, työterveyslääkäri
  • Marja Tornberg, kasvatus- ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja
  • Pertti Juutinen, perusturvalautakunnan puheenjohtaja
  • Juha Säkkinen, yhdyskuntatekniikan lautakunnan puheenjohtaja
  • Hemmo Heiskanen, kaupunginhallituksen edustaja
  • Tarmo Raatikainen, kaupunginhallituksen edustaja