Hyppää sisältöön

Rakennusten teknistä kuntoa ylläpidetään suunnitelmallisella kiinteistönhoidolla, kunnossapidolla ja peruskorjauksella. Suunnitelmallinen tilojen hoito, kuten siivous sekä asiallinen käyttö ennaltaehkäisevät sisäilmasto‐ongelmien syntymistä. Tavanomaiset rakennusten tekniset viat hoidetaan normaalina rakennuksen kunnossapitona.

Kaupungin tilojen sisäilmastosta huolehtii yhdyskuntatekniikan toimialan kiinteistöt -tulosalue. Kuusamon kaupungin Toimintaohje sisäilmasto-ongelmien ratkaisemiseksi on tarkoitettu Kuusamon kaupungin työyhteisöjen käyttöön niissä työpisteissä, jotka ovat kaupungin omistamissa kiinteistöissä. Vuokratuissa työtiloissa ilmaantuvia kiinteistöstä johtuvia sisäilmasto‐ongelmia ratkotaan yhdessä kiinteistön omistajan kanssa.

Kohdetyöpaikan esimies vastaa sisäisestä tiedotuksesta tilojen käyttäjille sisäilmastotyöryhmässä sovitulla tavalla.

  • Anne-Kaisa Olva, kiinteistöpäällikkö (työryhmän puheenjohtaja)
  • Jaana Tyni, työsuojeluvaltuutettu (työryhmän sihteeri)
  • Vesa Kuosku, ympäristötarkastaja
  • Sami Ervasti, talonrakennusinsinööri
  • Marika Raatikainen, työsuojelupäällikkö
  • Teija Loukusa-Nieminen, työterveyslääkäri
  • Elina Kemppainen, kasvatus- ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja
  • Taisto Määttä, perusturvalautakunnan puheenjohtaja
  • Heikki Kallunki, yhdyskuntatekniikan lautakunnan puheenjohtaja
  • Hannu Tuovila, kaupunginhallituksen edustaja
  • Tarja Leinonen-Viinikka, kaupunginhallituksen edustaja