Hyppää sisältöön

Viipusjärven ranta-asemakaavan osittainen muutos Rukajärven kylässä

Työn tarkoituksena on muuttaa ranta-asemakaavaa siten, että käyttötarkoitukset, rakennusoikeudet ja kaavamääräykset vastaavat tämän hetken vaatimuksia. Rakennuspaikkojen määrä säilyy ennallaan kuitenkin siten, että matkailua palvelevien rakennusten kortteleita (RM) muutetaan lomarakennusten kortteleiksi (RA) ja jaetaan rakennuspaikoiksi. Aluerajoihin tehdään pieniä muutoksia ja kolme rakennuspaikkaa muutetaan pysyvään asumiseen. Rakennetut tiet, vesi- ja viemärilinjat, reitit, ladut yms. otetaan huomioon muutoksessa.