Olet täällä

Kiinteistöt-tulosalue huolehtii siitä, että kaupungin omistamat rakennukset ja kiinteistöt ovat mahdollisimman tehokkaasti käytössä. Tulosalue huolehtii myös kiinteistöjen turvallisuudesta sekä taloudellisesta ja tuottavasta käytöstä koko niiden elinkaaren ajan.

Tulosalue toimii rakennusten omistajan edustajana ja vuokraa tiloja sisäisesti ja ulkoisesti. Omistamisen ohjauksella, isännöinnillä ja palveluilla varmistetaan, että rakennukset ja tilat ovat tarkoituksenmukaiset, toimivat sekä tehokkaasti käytössä.

Tehtävät liittyvät elintarviketurvallisuuden, terveydensuojelun, tupakkalain ja kuluttajaturvallisuuden valvontaan sekä eläinlääkintähuoltoon ja eläinsuojeluun. Tehtäviä hoitavat kaupungin ympäristötarkastajat, terveystarkastajat ja eläinlääkärit.

Ilmoitusten käsittelystä ja valvonnasta peritään maksu voimassa olevan ympäristöterveydenhuollon taksan mukaisesti.