Hyppää sisältöön

Maaseutupalveluiden, eläinlääkinnän, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden yhteistoiminta-alue

Yhteistoiminta-alueen kartta

Kuusamon kaupunki tuottaa vastuukuntana ympäristöterveyden, mukaan lukien eläinlääkintähuollon, ja ympäristönsuojelun sekä maaseutuhallinnon palvelut Kuusamon kaupungin sekä Posion ja Taivalkosken kuntien alueella. Palvelut tuotetaan yhdyskuntatekniikan toimialan ympäristö-tulosalueella. Monijäsenisenä päätöksentekoelimenä toimii ympäristöjaosto.

Tehtävät

Ympäristö- tulosalue ja ympäristöjaosto toimivat lakisääteisenä viranomaisena ympäristöterveyden, ympäristönsuojelun ja maaseutuhallinnon osa-alueilla. Tulosalue tuottaa ympäristön ja maaseudun kehittämiseen liittyviä palveluita. Tulosalue toimii maa- aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena.

Henkilöstö

Ympäristö-tulosalueella työskentelee  18 henkilöä, joiden nimikkeitä ovat klinikkaeläintenhoitaja, maaseutuasiamies,
praktikkoeläinlääkäri, sihteeri, terveystarkastaja, valvontaeläinlääkäri ja  ympäristötarkastaja. Tulosalueella on toimipisteet kaikissa kolmessa kunnnassa.

Ympäristöjaosto

Ympäristöjaostossa on yhteensä kahdeksan jäsentä.  Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lauakunta nimeää neljä jäsentä, Posion kunta kaksi jäsentä ja Taivalkosken kunta kaksi jäsentä. Jaoston puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain. Ympäristöjaoston esittelijänä toimii ympäristötulosalueen johtaja.

  • Toiminnan tavoitteena on turvata eläinten hyvinvointi, turvalliset elintarvikkeet, terveellinen, turvallinen, viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö.

Lisätietoja: