Hyppää sisältöön

Vastuullisuus ja saavutettavuus tapahtumissa

Vastuullisuus ja saavutettavuus ovat keskeisiä osia myös tapahtumien järjestämistä.

Vastuullisuus

Vastuullisuus tapahtumaa järjestettäessä tarkoittaa sitä, että tapahtuman suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa otetaan huomioon ympäristöön, yhteisöön ja talouteen kohdistuvat vaikutukset. Tämä voi sisältää esimerkiksi kestävien materiaalien käytön, energiatehokkuuden, jätteiden vähentämisen ja sosiaalisen vastuun huomioimisen.

Oulu2026 -hankkeessa on tuotettu mainio Kestävän tapahtumajärjestämisen opas, joka kattaa monipuolisesti tämän aihealueen. Katoso tästä: Kestävän tapahtumajärjestämisen opas

Saavutettavuus

Saavutettavuus puolestaan tarkoittaa sitä, että tapahtuma on suunniteltu ja toteutettu niin, että se on helposti saavutettavissa ja käytettävissä kaikille osallistujille, myös niille, joilla on erityistarpeita tai rajoitteita. Tämä voi sisältää esimerkiksi esteettömän pääsyn tapahtumapaikalle, selkeän tiedon saatavuuden eri kielillä, avustavien palveluiden tarjoamisen ja muut vastaavat toimenpiteet.

Esteettömyys parantaa tapahtuman laatua ja houkuttelevuutta merkittävästi. Se on välttämätön edellytys monien osallistumiselle, mutta samalla se näkyy kaikille viihtyisämpänä, sujuvampana ja turvallisempana tapahtumana.

Yleisesti tunnetuin esteettömyyden muoto on fyysinen esteettömyys, jota edistävät muun muassa hissit ja luiskat, inva-wc ja automaattisesti avautuvat ovet. Sen lisäksi esteettömyys on paljon muutakin kuten digitaalisten palvelujen saavutettavuus, palvelualttius yhdenvertaisesti sekä tekemisen asenne siten että kaikki ovat tervetulleita.

Tarkistuslista

  • Tapahtumasta tiedotetaan myös a) selkokielellä b) viittomakielellä
  • Tapahtuman verkkosivut ovat saavutettavat
  • Esteettömyystiedotukselle on nimetty vastuuhenkilö
  • Avustaja pääsee tapahtumaan maksuttomasti
  • Maasto on tasainen
  • Paikka on yksitasoinen
  • Eri tasoille on hissi tai loiva luiska
  • Paikassa on määräysten mukainen inva-wc
  • Sisäänkäynnin läheisyydessä on riittävän leveä pysäköintipaikka
  • Ovien vapaa leveys on vähintään 850 mm
  • Pisteillä on induktiosilmukka
  • Pisteet ovat maan tasalla
  • Pisteissä ei ole yli 20 mm luiskaamattomia kynnyksiä
  • Pisteillä on tuoleja
  • Eri puolilla katsomoa on pyörätuolipaikkoja
  • Katsomossa on induktiosilmukka
  • Lavalle ja pukuhuoneisiin pääsee pyörätuolilla
  • Esiintyjien tiloissa on inva-wc
  • Näytöksissä on tekstitys
  • Esitykset kuvailutulkataan
 • Tapahtumapaikka

  • Tapahtumapaikka sijaitsee toimivien julkisten liikenneyhteyksien varrella, lähellä julkisen liikenteen pysäkkiä.
  • Tapahtumapaikan lähellä on esteettömiä autopaikkoja (leveys 3,6 m), jotka ovat asianmukaisesti merkittyjä ja sijaitsevat lähellä esteetöntä sisäänkäyntiä.
  • Saattoliikenteen pysähdyspaikka sijaitsee esteettömän sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä.
  • Kulkureitit esteettömiltä autopaikoilta ja tontin rajalta sisäänkäynnille ovat helposti havaittavia, pinnaltaan tasaisia, kovia ja luistamattomia.
  • Kulkureittien leveys on vähintään 1,2 m eikä kulkureiteillä ole mainoksia tai kalusteita.
  • Kulkureiteillä olevissa tasoeroissa (esim. reunakivet tai portaat) rinnalla on luiska, jonka kaltevuus on enintään 5 % ja katettuna enintään 8 %.
  • Opasteet ovat selkeitä ja tarpeeksi isokokoisia (kirjasinkoko vähintään 7–10 cm, kun lukuetäisyys on 1–3 m) sekä niissä on selkeä tummuuskontrasti tekstin ja taustan tai symbolin ja taustan välillä. Opastus on katkeamaton.

  Tapahtuman sisältö

  • Tapahtumaan on järjestetty kirjoitus-/viittomakielen tulkkaus sekä tarvittaessa muuta tulkkausta.
  • Tulkkeja varten on järjestetty tarvittavat tilat ja välineet.
  • Tulkkien ja tapahtumaan osallistuvien on tarvittaessa mahdollisuus saada esitysmateriaalit etukäteen.
  • Tilaisuuden kaikissa puheenvuoroissa käytetään mikrofonia (sekä puhujat että yleisö).
  • Puheenvuorot esitetään riittävän hitaasti, jotta tulkit ehtivät tulkata ne.
  • Esitysmateriaali on selkeää (ei tekstiä kuvan päällä, teksti erottuu tummuuskontrastina taustasta ja kirjainkoko on suuri).
  • Luennoitsija/kouluttaja on valmistautunut kuvailemaan visuaalista materiaalia, kuten kuvia ja videoita.
  • Jos tapahtumassa näytetään videoita, niissä on kielensisäinen tekstitys ja tarvittaessa myös kuvailutulkkaus.
  • Jaettava materiaali on saatavilla eri muodoissa (myös esimerkiksi pistekirjoituksella ja selkotekstinä).

  Tiedottaminen

  • Tapahtumaa mainostettaessa kerrotaan mahdollisimman tarkasti sijainti ja paikan esteettömyys, tulkkaus- ym. järjestelyt sekä lisätietojen antajan yhteystiedot ja saapumisohje (julkisilla kulkuvälineillä, omalla autolla tai taksilla).
  • Valitaan teknisesti esteettömät ja käytettävyydeltään hyvät viestintävälineet ja -kanavat eli huolehditaan siitä, että välineet, kanavat ja käytetyt viestintämateriaalit ovat saavutettavia myös esimerkiksi erilaisia apuvälineitä kuten ruudunlukuohjelmia käyttävien henkilöiden kannalta.
  • Tapahtumasta tiedotetaan eri kielillä, tarvittaessa myös viittomakielellä ja selkokielellä.
  • Tapahtumaan on mahdollista ilmoittautua myös sähköpostitse ja puhelimitse, ei pelkästään verkko-lomakkeella.
  • Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään mahdollisesta avuntarpeesta, apuvälineistä ja allergioista.
  • Tapahtuman materiaalit ovat saatavilla saavutettavassa muodossa, esimerkiksi verkkosivuilla.
  • Tapahtumasta on mahdollista antaa palautetta eri kanavien kautta.

  Kokemus, että on tervetullut

  • Tapahtuman järjestäjät suhtautuvat myönteisesti esteettömyyteen.
  • Asiakaspalvelu on yhdenvertaista ja kaikkia arvostavaa.
  • Järjestäjät ovat valmistautuneet avustamaan ja opastamaan. Tapahtumaan on tarvittaessa hankittu myös yleisavustaja.
  • Järjestäjät ja yleisavustajat erottuvat selkeästi muista osallistujista.
  • Oma avustaja pääsee tapahtumaan maksutta.
  • Tapahtumassa on osoitettu, että syrjintä ja häirintä ovat siellä kiellettyjä (esimerkiksi asiasta kertova kyltti sekä ohjeet, miten toimia ja keneen ottaa yhteyttä tapahtuman aikana, jos havaitsee syrjintää tai häirintää).

  Lähde: Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE