Hyppää sisältöön

Vastuullisuus ja saavutettavuus tapahtumissa

Vastuullisuus

Vastuullisuus on nykypäivänä olennainen osa myös tapahtumien järjestämistä. Oulu2026 -hankkeessa on tuotettu mainio Kestävän tapahtumajärjestämisen opas, joka kattaa monipuolisesti tämän aihealueen.

Kestävän tapahtumajärjestämisen opas

Saavutettavuus

Esteettömyys parantaa tapahtuman laatua ja houkuttelevuutta merkittävästi. Se on välttämätön edellytys monien osallistumiselle, mutta samalla se näkyy kaikille viihtyisämpänä, sujuvampana ja turvallisempana tapahtumana.

Yleisesti tunnetuin esteettömyyden muoto on fyysinen esteettömyys, jota edistävät muun muassa hissit ja luiskat, inva-wc ja automaattisesti avautuvat ovet. Sen lisäksi esteettömyys on paljon muutakin kuten digitaalisten palvelujen saavutettavuus, palvelualttius yhdenvertaisesti sekä tekemisen asenne siten että kaikki ovat tervetulleita.

Hyödyllisiä linkkejä

Tarkistuslista

Tiedotus

 • Tapahtumasta tiedotetaan myös a) selkokielellä b) viittomakielellä
 • Tapahtuman verkkosivut ovat saavutettavat
 • Esteettömyystiedotukselle on nimetty vastuuhenkilö
 • Avustaja pääsee tapahtumaan maksuttomasti

Tapahtumapaikka

 • Maasto on tasainen
 • Paikka on yksitasoinen
 • Eri tasoille on hissi tai loiva luiska
 • Paikassa on määräysten mukainen inva-wc
 • Sisäänkäynnin läheisyydessä on riittävän leveä pysäköintipaikka
 • Ovien vapaa leveys on vähintään 850 mm

Palvelupisteet ja kojut

 • Pisteillä on induktiosilmukka
 • Pisteet ovat maan tasalla
 • Pisteissä ei ole yli 20 mm luiskaamattomia kynnyksiä
 • Pisteillä on tuoleja

Katsomo ja lava

 • Eri puolilla katsomoa on pyörätuolipaikkoja
 • Katsomossa on induktiosilmukka
 • Lavalle ja pukuhuoneisiin pääsee pyörätuolilla
 • Esiintyjien tiloissa on inva-wc
 • Näytöksissä on tekstitys
 • Esitykset kuvailutulkataan

Esteettömän tapahtuman helppo liikkua -kriteerit

Tapahtumapaikka

 • Tapahtumapaikka sijaitsee toimivien julkisten liikenneyhteyksien varrella, lähellä julkisen liikenteen pysäkkiä.
 • Tapahtumapaikan lähellä on esteettömiä autopaikkoja (leveys 3,6 m), jotka ovat asianmukaisesti merkittyjä ja sijaitsevat lähellä esteetöntä sisäänkäyntiä.
 • Saattoliikenteen pysähdyspaikka sijaitsee esteettömän sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä.
 • Kulkureitit esteettömiltä autopaikoilta ja tontin rajalta sisäänkäynnille ovat helposti havaittavia, pinnaltaan tasaisia, kovia ja luistamattomia.
 • Kulkureittien leveys on vähintään 1,2 m eikä kulkureiteillä ole mainoksia tai kalusteita.
 • Kulkureiteillä olevissa tasoeroissa (esim. reunakivet tai portaat) rinnalla on luiska, jonka kaltevuus on enintään 5 % ja katettuna enintään 8 %.
 • Opasteet ovat selkeitä ja tarpeeksi isokokoisia (kirjasinkoko vähintään 7–10 cm, kun lukuetäisyys on 1–3 m) sekä niissä on selkeä tummuuskontrasti tekstin ja taustan tai symbolin ja taustan välillä. Opastus on katkeamaton.

Tapahtuman sisältö

 • Tapahtumaan on järjestetty kirjoitus-/viittomakielen tulkkaus sekä tarvittaessa muuta tulkkausta.
 • Tulkkeja varten on järjestetty tarvittavat tilat ja välineet.
 • Tulkkien ja tapahtumaan osallistuvien on tarvittaessa mahdollisuus saada esitysmateriaalit etukäteen.
 • Tilaisuuden kaikissa puheenvuoroissa käytetään mikrofonia (sekä puhujat että yleisö).
 • Puheenvuorot esitetään riittävän hitaasti, jotta tulkit ehtivät tulkata ne.
 • Esitysmateriaali on selkeää (ei tekstiä kuvan päällä, teksti erottuu tummuuskontrastina taustasta ja kirjainkoko on suuri).
 • Luennoitsija/kouluttaja on valmistautunut kuvailemaan visuaalista materiaalia, kuten kuvia ja videoita.
 • Jos tapahtumassa näytetään videoita, niissä on kielensisäinen tekstitys ja tarvittaessa myös kuvailutulkkaus.
 • Jaettava materiaali on saatavilla eri muodoissa (myös esimerkiksi pistekirjoituksella ja selkotekstinä).

Tiedottaminen

 • Tapahtumaa mainostettaessa kerrotaan mahdollisimman tarkasti sijainti ja paikan esteettömyys, tulkkaus- ym. järjestelyt sekä lisätietojen antajan yhteystiedot ja saapumisohje (julkisilla kulkuvälineillä, omalla autolla tai taksilla).
 • Valitaan teknisesti esteettömät ja käytettävyydeltään hyvät viestintävälineet ja -kanavat eli huolehditaan siitä, että välineet, kanavat ja käytetyt viestintämateriaalit ovat saavutettavia myös esimerkiksi erilaisia apuvälineitä kuten ruudunlukuohjelmia käyttävien henkilöiden kannalta.
 • Tapahtumasta tiedotetaan eri kielillä, tarvittaessa myös viittomakielellä ja selkokielellä.
 • Tapahtumaan on mahdollista ilmoittautua myös sähköpostitse ja puhelimitse, ei pelkästään verkko-lomakkeella.
 • Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään mahdollisesta avuntarpeesta, apuvälineistä ja allergioista.
 • Tapahtuman materiaalit ovat saatavilla saavutettavassa muodossa, esimerkiksi verkkosivuilla.
 • Tapahtumasta on mahdollista antaa palautetta eri kanavien kautta.

Kokemus, että on tervetullut

 • Tapahtuman järjestäjät suhtautuvat myönteisesti esteettömyyteen.
 • Asiakaspalvelu on yhdenvertaista ja kaikkia arvostavaa.
 • Järjestäjät ovat valmistautuneet avustamaan ja opastamaan. Tapahtumaan on tarvittaessa hankittu myös yleisavustaja.
 • Järjestäjät ja yleisavustajat erottuvat selkeästi muista osallistujista.
 • Oma avustaja pääsee tapahtumaan maksutta.
 • Tapahtumassa on osoitettu, että syrjintä ja häirintä ovat siellä kiellettyjä (esimerkiksi asiasta kertova kyltti sekä ohjeet, miten toimia ja keneen ottaa yhteyttä tapahtuman aikana, jos havaitsee syrjintää tai häirintää).

Lähde: Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE