Hyppää sisältöön

Opinpolku ja oppilaanohjaus

Ohjaus on kaikkien oppilaitoksissa toimivien tehtävä. Oppilaan opinpolulla on monta nivelvaihetta, jolloin lapsi, nuori ja vanhemmat tarvitsevat ohjausta, neuvontaa ja tukea. Oppilaanohjaaja/opinto-ohjaaja on ohjausalan asiantuntija.

Varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja vuosiluokilla 1-6 oppilaan lähin aikuinen yksikössä on oma opettaja. Vuosiluokilla 7-9 oppilaalle on nimetty oma luokanohjaaja tukemaan koulutyön edistymistä. Näiden lisäksi yksiköissä on muita aikuisia, kuten opo, jonka puoleen voi kääntyä.

Kuusamon kaupungin ohjaussuunnitelmaan on kirjattu ehyen opinpolun nivelvaiheet sekä työnjako yksiköissä ja oppilaitoksissa ohjauksen toteutttamisessa.

Opinpolun nivelvaiheet

  • fed

  • gerfv

  • vv