Olet täällä

Ikäihmiset

Ikäihmisten yleinen neuvonta ja palveluohjaus palvelee arkisin klo 9 - 12 puh. 040 860 8700 tai sähköposti: palveluohjaus(at)kuusamo.fi. Korona-...
Vanhusten asumispalveluja tuottavat kaupunki ja yksityiset palvelukodit ostopalvelusopimuksella tai palvelusetelillä. Porkkatörmän alueella on vuokra...
Atimotalo on erilaisille käyttäjäryhmille tarkoitettu, kaupungilta vuokrattava tila.
Sinulla on mahdollisuus osallistua jumppaan asuinpaikasta riippumatta suoran lähetyksen kautta tai katsoa tallenne sinulle parhaiten sopivana aikana.
Kuusamossa on yli sata kilometriä kaupungin ylläpitämää hiihtolatua. Myös muiden ylläpitämiä latuja löytyy.
Toimitamme asiakkaille aamupalan, lounaan ja päivällisen seitsemenä päivänä viikossa
Kirjaston kotipalvelu on tarkoitettu kuusamolaisille, jotka korkean iän, sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi eivät itse voi asioida kirjastossa.
Korttelikerhot ovat Kuusamossa asuvien ikäihmisten kohtaamispaikka.
Kotihoidon tavoite on tukea ja ohjata asiakasta selviytymään mahdollisimman omatoimisesti päivittäisistä toimista omassa kodissa.
Kotisairaalan palvelu voi olla vaihtoehto terveyskeskuksen osastojaksolle. Olemme tiiviisti mukana myös kotikuntoutuksen toteuttamisessa.
Taajama-alueella liikennöivän Palvelulinja Kyytimatin reitit, aikataulut ja kalusto on suunniteltu palvelemaan eri matkustajaryhmiä.Sivukylällä...
Vanhusten kuntoutusta järjestetään Toimintakeskus Porkkapirtillä sekä vuorohoitoyksiköissä Katrinkoti ja Niittyvilla.
Kun olet huolissasi omasta tai läheisesi muistista, ota asia puheeksi lääkärin kanssa tai ota yhteyttä muistikoordinaattoriin.
Omaishoidontukea voi hakea vanhuksen, vammaisen tai sairaan kotona tapahtuvan hoidon järjestämiseksi omaisen tai muun läheisen avulla.
Kaikissa sosiaalihuollon asumisyksiköissä tehdään omavalvontasuunnitelma ja se on julkisesti yksikössä nähtävänä.
Palvelusetelillä asiakas voi ostaa hänelle myönnettyjä palveluja yksityiseltä palveluntuottajalta.
Perhehoito mahdollistaa yksilöllisen hoivan ja huolenpidon perheenomaisessa yhteisössä.
Porkkapirtillä asioivilla sekä lähialueen asukkailla on mahdollisuus ruokailla. Porkan Kööki järjestää päivittäin kaikille avoimia tapahtumia.
Seniorineuvola on matalan kynnyksen paikka, jonka palvelut on tarkoitettu yli 65-vuotiaille kuusamolaisille.
Edistää vanhusten hyvää elämää ja tukee heitä omaehtoiseen selviytymiseen heidän omassa elinympäristössään sekä tukee omaisten jaksamista.
Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan itsenäisyyttä arjen toiminnoissa omassa toimintaympäristössään.
Vanhusneuvosto on ikäihmisten vaikutuskanava kuntaan. Ota rohkeasti yhteyttä meihin.
Autamme erilaisissa elämän ongelmatilanteissa kuten palvelutarpeen arviointi, asumisen, toimeentulon ja kotona selviytymisen pulmissa.
Sotaveteraanien kuntoutusta voi saada lain mukaan rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnuksen saaneet veteraanit.
Vuorohoitoa järjestetään kuntoutusyksiköissä Katrinkodissa ja Niittyvillassa.