Hyppää sisältöön

Villa Haapa

Villa Haapa on kaupungin ylläpitämä 41- 45 -paikkainen ikäihmisten ympärivuorokautinen asumisyksikkö, jossa on pysyvää asumista sekä tilapäistä asumista. Yksikössä on kaksi puolta; Valkoapilassa on tehostetun palvelun asiakkaita ja Puna-apilassa on myös vuorohoito asiakkaita sekä pysyvän paikan odottajia.  Villa Haapa sijaitsee Tolpanniemessä. Ikkunoistamme avautuu upeat näköalat ympäröivään luontoon, josta riittää ihasteltavaa jokaisena vuodenaikana.

Jokaisella asukkaallamme on oma huone, jossa on wc- ja suihkutila. Lisäksi yksikössämme on viihtyisät yhteiset oleskelu- ja ruokailutilat, joissa on mukava viettää aikaa yhdessä.

Asukkaillemme laaditaan yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma RAI-arvioinnin pohjalta yhteistyössä asukkaan, hänen omaisensa sekä omahoitajan kanssa. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa huomioidaan asukkaan toiveet ja mieltymykset sekä hänen yksilöllinen elämänhistoriansa. Asukkaalle laadittujen tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

Yksikössämme työskentelee ammattitaitoinen ja työhönsä sitoutunut henkilökunta. Henkilökuntamme on aidosti läsnä ja välittävät omalla toiminnallaan turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta asukkaillemme. Meille on tärkeää, että asukkaidemme arki on mielekästä. Asukkaamme saavat osallistua arjen yhteisiin askareisiin kukin omien voimavarojen mukaisesti. Pienetkin teot ovat merkityksellisiä ja tukevat toimintakykyä ja lisäävät hyvinvointia.