Hyppää sisältöön

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on vahvistaa asiakkaan työ- ja toimintakykyä, elämän- ja arjenhallintataitoja sekä yhteiskunnallista osallisuutta.

Kuntouttavan työtoiminnan avulla pitkään työttömänä olleella henkilöllä on mahdollisuus päästä mukaan työelämään. Kuntouttava työtoiminta on henkilökohtaiseen suunnitelmaan perustuvaa työskentelyä erilaisissa avustavissa tehtävissä. Työtoimintapaikat ovat kunnan ja valtion virastoissa, järjestöissä, säätiöissä tai muissa julkisissa yhteisöissä. Kuntouttava työtoiminta ei ole mahdollista yksityisessä yrityksessä.

Työtoimintaa järjestetään

  • 3-24 kuukauden jaksoissa
  • 1-4 päivää viikossa arkisin
  • 4-8 tuntia päivässä

Toiminnassa ollessa ei olla työsuhteessa, eikä työtoiminnassa ole lisä-, yli-, yö- ja vuorotyötä.

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvan toimeentuloetuudet, työmarkkinatuki tai toimeentulotuki, säilyvät.

Lisäksi työtoiminta-ajalta voi saada

  • toimintarahaa
  • korvausta matkakustannuksista yksilöllisen tilanteen mukaan

Kuntouttavassa työtoiminnassa noudatetaan työturvallisuuslakia ja kunta järjestää työtapaturmavakuutuksen. Terveydenhuollon palvelut toteutuvat perusterveydenhuollon kautta.

Mikäli haluaisit osallistua kuntouttavaan työtoimintaan, ota yhteys Osallisuus- ja hyvinvointipalvelut Askeleeseen tai Te-toimistoon.

Ota yhteyttä