Hyppää sisältöön

Vuoden 2023 kylien elinvoimaa vahvistava avustushaku yhdistyksille ja yrityksille

Avustuksen myöntäminen käsitellään tulevaisuuslautakunnan syyskuun 2023 kokouksessa. Sähköiselle hakemuslomakkeelle pääset linkistä tiedotteen lopussa. Haku 31.8.2023 mennessä.

Kylien elinvoimaa vahvistava avustus

Kylien elinvoimaa vahvistama avustusta haetaan sähköisellä hakemuksella. Hakemuksella esitetään toimenpidesuunnitelmalla ja kustannusarvio sekä suunnitelman aikataulu. Avustusta voidaan myöntää enintään 30 % arvioiduista kustannuksista ja avustus voi olla kuitenkin enintään 1 000 eur/hakija. Hakemukseen tulee lisätä yhdyshenkilön yhteystiedot ja tuen saajan pankkiyhteystiedot. Avustuksen liitteenä on toimitettava vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Liitteenä on myös toimitettava verovelkatodistus ja todistus työantajavelvoitteiden hoitamisesta. Avustusta ei voida myöntää toimenpiteisiin, joihin saa tai on saatu avustusta muilta rahoitusviranomaisilta.

Kylien elinvoimaa vahvistavaa avustuksen hakuun käytetään yhtä tai useampaa hakukierrosta. Hakemukset tulee toimittaa määräaikaan mennessä erillisen ohjeen mukaan. Avustusta voidaan myöntää kylätoimikunnan tai muun vastaavan yhdistyksen lisäksi myös muulle rekisteröityneelle kaupungin alueella kylätoimintaa harjoittavalle yhteisölle, tai enintään viisi (5) henkilöä työllistävälle yritykselle, jonka toimipaikka sijaitsee tai jonka palvelut suuntautuvat Kuusamon haja-asutusalueelle. Avustuksella hankittavan laitteen tai rakennelman tulee säilyä avustuksen hakijalla ja hakemuksessa ilmaistussa käyttötarkoituksessa vähintään kaksi vuotta. Avustuksen myöntämiseen käytetään pisteytysjärjestelmää.

Pisteytys

Elinvoimaa vahvistavan avustuksen painopisteet ja niiden kertoimet

Yhteys kaupunkistrategiaan, kerroin 2

 • toiminnassa/toimenpiteessä huomioidaan kaupungin strategiassa korostetut toimintaperiaatteet
  • kasvava, viihdyttävä, kuuluisa, omavarainen
 • toiminta/toimenpide toteuttaa kaupungin strategiaa

Vaikuttavuus, kerroin 2

 • toimenpiteen ylläpitävä vai kehittävä vaikutus
 • elinvoiman lisääminen – uudistumiskyky
 • toimenpide on kylätoiminta- tai yhdistystoimintasuunnitelman mukainen (edellyttäen että on laadittu)
 • toimenpiteen yleishyödyllisyys

Varautuminen, kerroin 1

 • toimenpiteen vaikutus huoltovarmuuteen
  • esim. energia, vesi
 • yhteisvastuullisuus

Hakijayhteisön toiminnan luonne, kerroin 1

 • toiminnan säännöllisyys ja laajuus
 • laaditut kylätoimintasuunnitelma tai liiketoimintasuunnitelma – toiminnan suunnitelmallisuus

Kuusamon kaupunki/Tulevaisuustoimiala

Siirry sähköiseen hakemukseen

Lisätiedot