Hyppää sisältöön

Vastaa kyselyyn liikenneturvallisuuden parantamistarpeista

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on yhdessä kuntien kanssa kartoittamassa liikenneturvallisuuden parantamistarpeista Koillismaalla.

Tärkeitä lähtötietoja saadaan asukkaille suunnatulla kyselyllä, jolla selvitetään mielipiteitä ja kokemuksia asukkaiden kotialueiden liikenneturvallisuusongelmista. Kyselyn tarkoituksena on löytää liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisia tai vaarallisia kohteita perusteluineen ja mahdollisine parantamisehdotuksineen. Palautetta on mahdollista antaa suoraan karttapohjalle merkitsemällä.

Kyselyllä saadut tiedot vaaranpaikoista ja parantamistarpeista viedään kuntien yhteiseen karttapalveluun, jonka kautta niitä voidaan hyödyntää kunnan liikenneturvallisuuden parantamisessa.

Kysely on avoinna 15. marraskuuta 2022 saakka.

Siirry vastaamaan kyselyyn