Hyppää sisältöön

Uusia jätehuoltomääräyksiä 1.6.2021 alkaen

Uudet jätehuoltomääräykset tulevat vaiheittain voimaan Kuusamon alueella.

Keskustan ja Rukan taajamien uudet erilliskeräysvelvoitteet astuvat voimaan 1.6.2021. Uudet velvoitteet koskevat vakituisen ja loma-asumisen rivi- ja kerrostalokiinteistöjä. Muiden kiinteistöjen uudet jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.1.2023.

Jätehuoltomääräysten tavoitteena on ohjata Kuusamon kaupungin alueella tapahtuvaa jätehuoltoa jätelain ja kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on saavuttaa ja ylittää sekä kansalliset että EU-tason kierrätystavoitteet. Tavoitteiden mukaan yhdyskuntajätteestä tulisi kierrättää vuoteen 2035 mennessä 65 %. Jätehuoltomääräyksiä annetaan muun muassa eri jätelajien lajittelusta ja keräyksestä. Määräyksillä pyritään varmistamaan toimiva jätehuolto, josta ei aiheudu ympäristöhaittaa.

Uudet jätteiden erilliskeräysvelvoitteet koskevat kaikkia rivi- ja kerrostaloja taajama-alueella. Kiinteistöillä tulee olla järjestetyn jätteenkuljetuksen piirissä olevia jäteastioita seuraavasti:

  • polttokelpoinen jäte
  • biojäte
  • keräyspaperi
  • pienmetalli
  • lasipakkaus
  • kartonkipakkaus
  • muovipakkaus

Biojäte voidaan kompostoida kiinteistöllä itse.

Jätehuoltomääräyksiin on tulossa muutoksia myös jäteastioihin ja niiden tyhjennysväleihin. Jäteastioina voidaan käyttää 660 l kannellisia jäteastioita, syväkeräyssäiliötä tai poikkeuksellisten jäte-esineiden tai erittäin suurten jätemäärien tilapäiseen keräykseen muita tarkoitukseen soveltuvia keräysvälineitä.

Jäteastian tyhjennysvälit sovitaan jätteen määrän ja synnyn mukaan tapauskohtaisesti kuljetusyhtiön kanssa.

 

Avaa jätteiden lajitteluohje (pdf)