Hyppää sisältöön

Tervetuloa vastaamaan ikäihmisten palvelujen asiakas- ja omaistyytyväisyyskyselyyn!

Kuusamon kaupungin ikäihmisten palvelut toteuttaa yhdessä Tutussa kodissa -hankkeen kanssa asumispalveluiden asukas- ja omaiskyselyn. Aikaisempi asiakastyytyväisyyskysely on tehty keväällä 2019. Tuolloin kuusamolaisten asumispalveluiden asukkaiden ja omaisten mielestä palvelut olivat keskimäärin hyvällä tasolla.

Kysely toteutetaan ajalla 4.4.-13.5.2022.

Kyselyllä halutaan saada käsitys asukkaiden tyytyväisyydestä ja hoivakotien laadusta. Samalla selvitetään asukkaiden läheisten näkemyksiä palveluista. Vastaaminen on vapaaehtoista, mutta toivottavaa. Voitte vastata niihin kysymyksiin, joihin haluatte antaa vastauksen. Kyselyssä ei ole pakollisia kysymyksiä.

Kyselyyn vastaamisessa käytetään rinnakkain sähköistä ja paperista kyselyä, joista valitaan sopivampi vastaustapa. Paperisia kyselylomakkeita saatte yksiköstä. Suosittelemme ensisijaisesti sähköistä kyselyä, jolloin vastaukset tallentuvat suoraan eteenpäin. Paperiset versiot tallennetaan sähköiseen muotoon myöhemmin. Tutkimuksen eettisten periaatteiden mukaisesti vastaajan anonymiteetti tulee säilyttää ja vastaajalle on tärkeää, että hän voi vastata luottamuksellisesti ja siten, että häntä ei voida tunnistaa vastauksen antajaksi.

Kysely läheisille, linkki:

https://link.webropolsurveys.com/S/C6BF2FF3E2F196EF

Kysely asukkaille, linkki:

https://link.webropolsurveys.com/S/96696C2F768ACF55

Vastaukset tullaan käymään läpi avoimissa ja yksikkökohtaisissa tilaisuuksissa myöhemmässä vaiheessa.

Samaan ajankohtaan sijoittuu myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL)  sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta kansallisen vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyden seurannan kotihoidossa, tavallisessa palveluasumisessa ja ympärivuorokautisessa palveluasumisessa.

Seurantaan kuuluu kolme kyselyä, joihin vastaavat säännölliset ja pitkäaikaiset vanhuspalvelujen asiakkaat. Tiedonkeruu on alkanut  ja jatkuu 13.5.2022 saakka. Palveluyksiköt jakavat kyselyt omille asiakkailleen THL:n ohjeiden mukaan.

Tutustu THL:n kyselytutkimukseen tästä linkistä: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kerro-palvelustasi-kansallinen-vanhuspalvelujen-asiakastyytyvaisyyden-seuranta