Hyppää sisältöön

Tarvetta kylätalkkareille?

Ilmakuva Heikkilä-Kärpänkyläntie

Niin kaupunki vastaa, kuin kyliltä kysellään! – Kuusamon kaupunki selvittää kylätalkkareiden tai vastaavanlaisen kotiavun tarvetta taajama-alueen ulkopuolella. Samalla kartoitetaan myös kyläläisten muut terveiset ja esille nousseet ajankohtaiset asiat.

Olit sitten kuusamolaisen kylän vakituinen asukas, vapaa-ajan asukas tai mökkiläinen, vastaamalla kyselyyn saat äänesi näkyväksi ja tuot terveiset omalta kylältäsi. Vastaaminen vie vain pienen hetken Kiitos ajastasi!

Kuusamon taajaman ulkopuolella on 46 kylää, joissa asuu noin kolmasosa kunnan vakituisista asukkaista. Vakituisten asukkaiden lisäksi suosittuna mökkipaikkakuntana myös mökkiläiset rikastuttavat maisemaa. Kaupungin strategiassa arvopohjaa kuvaa ”Rakkaus lähimmäiseen ja luontoon”.

Kaupunki suhtautuu myönteisesti haja-alueen asukkaiden hyvinvointia ja elinvoimaa edistäviin hankkeisiin. Kylätalkkareiden tarveselvitykseen (sekä ratkaisujen etsimiseen ja käynnistämismahdollisuuksiin) varattu määräraha kertoo tahtotilasta kehittää kyliä ja tukea niiden asukkaita pärjäämään kotona taajaman ulkopuolella, sivukylässä, syrjäkylässä.

Syrjäkylässä, joka ei nimestään huolimatta ole ollenkaan syrjässä, vaan keskellä kauneinta Kuusamon luontoa.

Siirry vastaamaan kyselyyn kylätalkkaripalveluiden tarpeesta

Toimin kylien kehittämishankkeessa suunnittelijana – kyselyyn vastaamisen lisäksi minulle voi laittaa terveisiä kyliltä sähköpostilla, pirauttaa puhelimella pienet raatit tai vaikkapa lähettää ihan vain viestiä!

Lumi