Hyppää sisältöön

Talousarvio vuodelle 2022 hyväksyttiin kaupunginhallituksessa

Kuusamon kaupungin talousarvio ensi vuodelle ja vuosien 2022–2025 taloussuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 29.11.2021. Kaupungin toimintamenot ovat vuonna 2022 arviolta 124 miljoonaa euroa. Tilikauden yli/alijäämä on 0 euroa.

Vuonna 2022 tuloveroprosentti (20,0) ja kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan. Verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 54,9 miljoonaa euroa vuodelle 2022. Kunnallisverotuloja arvioidaan kertyvän 43 miljoonaa euroa, kiinteistöverotuloja 7,3 miljoonaa euroa ja yhteisöverotuloja 4,5 miljoonaa euroa. Koronapandemian vuoksi yhteisöveron jako-osuus on korotettu valtion toimesta.

Kuusamon kaupungin saamat valtionosuudet ovat kasvamassa noin 3,5 miljoonalla eurolla, joka aiheutuu veromenetysten kompensaatiosta ja peruspalvelujen valtionosuuksien kasvusta.

Vuoden 2022 talousarvion vuosikate on 7,5 miljoonaa euroa. Poistojen määrä tulevina vuosina on kasvamassa kaupungin korkean investointitason vuoksi. Suurimmat investointimenot (netto) ovat Kaupungintalon peruskorjaus 1,2 milj.eur, Nilonkankaan koulun rakentaminen 10,0 milj.eur, Matkailukeskuskus Karhuntassu, Historiakeskus 1,0 milj.eur, Yhdyskulman peruskorjaus 1,5 milj.eur, omaisuuden hankinta 1,0 milj.eur, liikenneväylät ja –alueet sekä yht.hankkeet 1,1 milj.eur, yksityistiet 0,3 milj.eur, reitistöt ja ulkoliikuntapaikat 0,7 milj.eur, Slope-rinne 0,75 milj.eur.

Toiminnan tavoitteet

Vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelun lähtökohdat muodostavat Kuusamon kaupunkistrategia.

Talousarviossa asetetaan valtuustoon nähden sitovia toiminnan tavoitteita perustuen Kuusamon kaupunkistrategiaan. Strategian perusta kiteytetään seuraavasti: ”Rakkaus luontoon ja lähimmäiseen – Kuusamo perheille paras”. Kaupungin strategia on ohjenuora kokonaisuuden toimeenpanoa koordinoivalle kaupunginhallitukselle ja strategiaa toteuttavalle toimielin- ja henkilöstöorganisaatiolle konsernin laajuisesti. Kaupunginvaltuusto asettaa strategian pohjalta tavoitteet ja linjaa keskeiset toimenpiteet vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä.

Kuusamon kaupungin vuoden 2022 talousarvio lukuina:

  • Asukasluku 31.12.2022 15 190 asukasta
  • Tuloveroprosentti 20,0 prosenttia
  • Vuosikate 7,5 miljoonaa euroa
  • Tilikauden yli/alijäämä 0 euroa
  • Investoinnit yhteensä (netto) 25,6 miljoonaa euroa
  • Lainamäärä per asukas 3 477 euroa

Tiedotteeseen liittyvät lisätiedot: