Hyppää sisältöön

Suositukset ja rajoitukset Kuusamossa

Tiedotetta päivitetty 26.5.

Perusturvalautakunta on kokouksessaan 26.5.2021 päättänyt, että Kuusamossa noudatetaan Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston päätöksiä kokoontumisrajoituksista 27.5.2021 alkaen.

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto on päätöksellään 20.5.2021 PSAVI/4606/2021 antanut seuraavan määräyksen:

  • Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä.
  • Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien kuntien alueilla voidaan kuitenkin sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjetta, joka täydentää suoraan tartuntatautilaista tulevia velvoitteita.
  • Määräys on voimassa ajalla 21.5.2021 – 13.6.2021.

Perusturvalautakunnan 26.5.2021 päätös tästä linkistä:

https://kuusamo.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=28961

Asian taustaa:

Perusturvalautakunta on päättänyt 19.5. kokouksessaan nykyisten 20 henkilön kokoontumisrajoitusten olevan voimassa 27.5.2021 saakka.

Perusturvalautakunnan 19.5. päätös tästä linkistä:

https://kuusamo.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=27693

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen Covid-19 koordinaatioryhmä on kokoontuessaan 11.5. todennut, että epidemia Pohjois-Pohjanmaalla Oulua lukuun ottamatta perustasolla. Yli 18-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta voi jatkua 17.5. alkaen. Epidemian aikana omaksutut käsi- ja hengitystiehygieniaa, kasvomaskin käyttöä, sosiaalisia etäisyyksiä ja muiden huomioon ottamista koskevat käytännöt jatkuvat, myös julkisissa ja muissa yleisölle avoimissa tiloissa. Suositukset ovat voimassa 23.5.2021 saakka.

Perusturvalautakunta on kokouksessaan 5.5.2021 päättänyt suosituksista ja rajoituksista

Alueellinen PPSHP COVID-19 koordinaatioryhmä on antanut 4.5.2021 koronaepidemian vuoksi uusimmat alueelliset suositukset ja rajoitukset, jotka ovat voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella ajalla 10. – 23.5.2021.

Perusturvalautakunta päättää suositusten ja rajoitusten käyttöönotosta Kuusamon kaupungin alueella.

Muutoksena aikaisempaan:

  • Ulko- ja sisäliikuntapaikat voidaan avata 10.5.2021 alkaen kokoontumisrajoitukset huomioiden.
  • Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 20 henkilöön 10.5.2021 alkaen.
  • Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä rajataan myös 20 henkilöön 10.5.2021 alkaen.

Kokoontumisissa tulee noudattaa ohjeita turvaetäisyyksistä, maskin käytöstä ja hygieniakäytännöistä.

Muut koronasuositukset säilyvät toistaiseksi ennallaan.

Perusturvalautakunnan päätös: https://kuusamo.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=25905

Lisätiedot:

Aihealueet