Hyppää sisältöön

Kysely alueemme elinvoiman taustatekijöistä – vastaa ja vaikuta!

Asuminen ja työvoiman riittävä koulutustaso asettavat haasteita työllistymiseen

Naturpoliksen hallinnoimassa JobBoost –hankkeessa jatketaan yhtenäisen työssäkäyntialueen konseptin työstämistä. Yhtenäisen brändin avulla vahvistetaan mielikuvaa Kuusamo-Taivalkoski-Posio alueesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.

Konseptoinnin tueksi tehdään muutama kysely huhti-toukokuun aikana. Ensimmäiseen kyselyyn saatiin 117 vastausta liittyen työvoiman saatavuuteen sekä veto- ja pitovoimatekijöiden kartoittamiseen.

Ensimmäisessä kyselyssä nousi esiin, että suurimpia esteitä työvoiman saatavuuden suhteen olivat muun muassa asunnon löytyminen, koulutus, puolison työpaikka, alueen tunnettuus ja mielikuva, palkkataso suhteessa elinkustannuksiin ja työtarjonnan suppeus.

Seuraavaksi konseptoinnissa paneudutaan siihen, mitä alueella on tarjota eri kohderyhmille. Tähän liittyvä kysely on nyt julkaistu ja vastausaikaa on 20.4. saakka. Kyselyn toteuttaa NTRNZ Media Oy.

Siirry vastaamaan kyselyyn tästä

Ajankohtaiset tiedot hankkeen etenemisestä löytyvät Naturpoliksen verkkosivuilta ja sosiaalisen median kanavista.

Lisätietoja konseptoinnista: rekrytointiasiantuntija Terhi Murtoperä, p. 040 830 7347, terhi.murtopera@naturpolis.fi

Lisätietoja JobBoost -hankkeesta: projektipäällikkö Jouni Korhonen, p. 040 627 5704, jouni.korhonen@naturpolis.fi

Mahdollisuuksien Pohjoinen – JobBoost Koillis-Suomi hankkeessa haetaan laaja-alaisesti ratkaisuja Koillis-Suomen työmarkkinoiden osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseen sekä työmarkkinoiden kohtaantohaasteiden ratkaisemiseen. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2020 – 30.4.2023.