Hyppää sisältöön

Kehitetään yhdessä uusia verkkosivuja!

Talvinen maisema lumipeitteisen järven siniseltä ulapalta.

Kuusamon kaupunki on julkaisut tiistaina 15.12.2020 kolme uutta verkkosivustoa:

Uusien sivujen suunnittelun ja toteutuksen keskiössä ovat olleet erilaiset ja -ikäiset käyttäjät. Kokemuksia ja palautetta aiemmista verkkosivuista on hyödynnetty ja huomiota on kiinnitetty erityisesti rakenteeseen, selkeyteen, asioiden löytymiseen ja saavutettavuuteen. Sivustojen rakentamiseen on osallistunut laajasti kaupungin työntekijöitä sisällöntuottajina.

Sivustoa kehitetään yhdessä

Otamme nyt askeleen ensimmäiselle portaalle – julkaisuun. Seuraaville portaille kutsumme mukaan kaikki sivuston käyttäjät.

Palautetta, ajatuksia ja ideoita voi antaa sivuston palautelomakkeella, chatissä ja sosiaalisessa mediassa.

Verkkosivujen kehitysryhmä käy säännöllisesti läpi palautteita ja reagoi välittömästi korjattaviin kohtiin. Ideat mahdollisista uusista palveluista ja toiminnoista käsitellään yhteisissä kehittämistyöpajoissa, joihin kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita. Ensimmäinen työpaja pidetään tammikuussa.

Verkkosivut elävät ajan virrassa

Asiat muuttuvat. Palvelut, tekniikat ja tieto vanhenevat ja uutta tulee tilalle. Verkkosivustot ja niiden sisältö elävät ajan virrassa. Sisältöjen tuottamisesta ja ylläpidosta huolehtivat kaupungin eri yksiköiden verkkosivustovastaavat.

Toivomme, että kaikki, jotka asian omaksi kokevat, osallistuvat vuoropuheluun ja sen myötä jatkuvaan kehitystyöhön. Ensimmäisestä yhteisestä kehittämistyöpajasta ilmoitetaan uudessa tapahtumakalenterissa.

Verkkosivustouudistuksen myötä kaupunki on ottanut käyttöön Eventz Internationalin tapahtumakalenterin. Kalenteri on avoin kaikille Kuusamossa tapahtumia järjestäville. Rekisteröitymisen jälkeen kalenteriin voi lisätä omia tapahtumia, joita voi luokittelujen ja linkitysten avulla julkaista eri verkkosivuilla.

Uudistettua ja ihan uutta

Kaupungin uudet verkkosivut rakennetaan julkaisualustalle WordPress. Alustatoimittajaksi ja yhteistyökumppaniksi valittiin tarjouspyyntökilpailun perusteella Geniem Oy. Samalle alustalle on rakennettu erillissivustoina uudet sivut Kuusamotalolle ja Kuusamon Digitukiverkostolle. Digitukiverkoston sivusto tarjoaa kävijöille apua sähköisten palvelujen käyttöön, ohjausta digitaitojen opiskeluun ja hyviä linkkejä omatoimiseen osaamisen kehittämiseen. Kuusamon Digituen erillissivusto on valtakunnallisestikin ensimmäisiä laatuaan.

Verkkosivustouudistus on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa Kuusamo kehittää koko Kuusamo-yhteisön digitaalisen osallisuuden mahdollisuuksia. Uudet sivut tukevat näin myös tulevien uusien sähköisten asiointipalvelujen löytymistä ja käyttämistä.

Lisätiedot

  • Päivi Peuna, verkkosivustouudistuksen projektipäällikkö
    p. 0400 206 852, paivi.peuna@kuusamo.fi
  • Pekka Kantola, tietohallintojohtaja
    p. 0400 680 304, pekka.kantola@kuusamo.fi

Alla linkki kyselyyn, johon vastaamalla autat meitä kehittämään sivuja. Vastaaminen on nimetöntä ja vie aikaa noin viisi minuuttia.

Kysely uusista verkkosivuista