Hyppää sisältöön

Koronarokotukset Kuusamossa

Kuusamossa koronarokotukset annetaan valtakunnallisesti päätetyn rokotusjärjestyksen (THL) mukaisesti. THL on myös ohjeistanut kullekin ikäryhmälle käytettävät rokotteet. Tätä tiedotetta päivitetään sitä mukaa, kun rokotukset etenevät.

 

Koronarokote on ilmainen ja vapaaehtoinen. Sitä tarjotaan kaikille 12v täyttäneille ja sitä vanhemmille henkilöille.

Koronavirusrokote tarjoaa suojaa koronavirustautia ja erityisesti sen vakavia muotoja vastaan. Suomessa käytössä olevien rokotteiden suojatehossa ei ole juurikaan eroa, ja täyden rokotussarjan antama suoja on kaikilla erinomainen.

Koronarokotteet estävät myös virusinfektiota ja viruksen erittymistä sekä tarttumista ihmisestä toiseen. Tämän perusteella ajatellaan, että koronarokotteet voivat edesauttaa niin sanotun epäsuoran suojan syntymistä.

Koronarokotus ei kuitenkaan täysin poista tartunnan saamisen ja tartuttamisen riskiä. Siksi on tärkeää, että myös rokotteen saaneet huolehtivat turvaväleistä, käyttävät maskia, pesevät käsiä ja noudattavat muita ohjeita viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Lähde: www.thl.fi/koronarokote

Lisätietoa alueemme koronarokotustilanteesta ja koronaohjeista OYS:n koronasivulta: oyskorona.fi

Aloitamme kolmannen koronarokotteen antamisen THL:n määrittelemille ryhmille. Lisätietoa alempaa alasvetovalikosta. Ajanvaraus kolmansille annoksille Takaisinsoiton kautta.

 

Henkilö, jolla on todettu koronavirustauti, voi ottaa rokotteen n 6kk sairastetun taudin jälkeen.

Lisäksi THL suosittelee, että iäkkäät ja vakavan koronavirustaudin lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat, jotka ovat saaneet koronatartunnan sekä saaneet yhden annoksen koronarokotetta saisivat tehosteena toisen rokoteannoksen. Toinen rokoteannos voidaan tarjota heille aikaisintaan kuusi kuukautta joko koronatartunnan tai edellisen rokoteannoksen jälkeen, riippuen kumpi on ollut viimeisin.

Koronarokotusten edistyminen

Alla oleva tilannekuva kertoo koronarokotusten edistymisen Kuusamossa koko väestön osalta ja ikäluokittain. Covid-19 koronarokotustilannekuva päivittyy kolmesti joka iltapäivä THL:n rokotusrekisterin pohjalta.

Voit avata tilannekuvan isommaksi omaan välilehteen tästä linkistä Tilannekuva Kuusamossa

 

Ohita upotus
 • kaikki 12 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat henkilöt

  • ajanvaraus Takaisinsoiton tai eVarauksen kautta, alle 16v vain Takaisinsoiton kautta tai Walk in/Pop up pisteillä
  • Walk in ja Pop up -rokotuspäiviä järjestetään ajoittain, seuraa ilmoittelua alempaa
  • Kuusamossa rokotteen saa asuinkunnasta/kotikunnasta riippumatta
  • Rokotus on ilmainen ja vapaaehtoinen.

  Lisätietoa 12-15 vuotiaiden rokotuksista

  • Alaikäinen voi itse päättää rokottamisesta, jos rokotteen antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että hän ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään rokotuksestaan ja on saanut riittävästi tietoa päätöksentekonsa tueksi. Itsemääräämisoikeudelle ei ole mitään ikärajaa, vaan asia arvioidaan tapauskohtaisesti. Jos nuori ei ole kykenevä itse päättämään rokotuksestaan tai hän ei halua itse päättää asiasta, tarvitaan silloin koronarokotteen antamiseen kaikkien huoltajien suostumus.
  • Vastuu rokotteen ottamisen päättämisestä on suuri ja aiheuttaa joskus pohdittavaa lapsille ja nuorille. Asioista on hyvä keskustella kotona ja tarvittaessa pyytää tukea myös kouluterveydenhuollosta, jos asia kovasti mietityttää tai lapsi/nuori pohtii oman valinnan suhteen mitä tehdä.
 • Aloitamme Kuusamossa myös rokottamaan kolmannet annokset THL:n määrittelemille ryhmille:

  THL suosittelee, että kolmansia koronarokoteannoksia ryhdytään antamaan seuraaville kohderyhmille:

  • kaikille 60 vuotta täyttäneille
  • laitoksissa ja hoivakodeissa asuville iästä riippumatta
  • lääketieteellisille riskiryhmille. Lääketieteellisillä riskiryhmillä tarkoitetaan rokotusjärjestyksen ryhmiä 1 ja 2.

   

  Kolmas rokoteannos voidaan antaa, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään 6 kuukautta.

   

  Poikkeukselliset ryhmät:

  • 12 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille henkilöille, joiden elimistön immuunivaste on taudin tai sen hoidon vuoksi voimakkaasti madaltunut kolmas annos voidaan antaa, kun toisesta rokoteannoksesta on kulunut vähintään 2 kuukautta. 
   • Voimakkaasti immuunipuutteisiksi katsotaan henkilöt, joilla on jokin seuraavista sairauksista tai joille on tehty jokin seuraavista toimenpiteistä
    • Elinsiirto: Ryhmään kuuluvat henkilöt, joille on tehty elinsiirto.
    • Kantasolusiirto: Ryhmään kuuluvat ne henkilöt, jotka ovat saaneet kantasolusiirron enintään kolme vuotta sitten, ja henkilöt, joilla kantasolusiirto on tehty jo aiemmin ja joilla immunosuppressiivinen käänteishyljinnän estolääkitys jatkuu.
    • Vaikea tai keskivaikea synnynnäinen immuunipuutos: Ryhmään kuuluvat henkilöt, joilla on vaikea tai keskivaikea perinnöllinen immuunipuutos. Ryhmään kuuluvat esimerkiksi tavallista vaihtelevaa immuunipuutosta sairastavat (CVID), rusto-hiushypoplasiapotilaat ja DiGeorgen oireyhtymää sairastavat. Ryhmään eivät kuulu lievemmät, väestössä yleisemmät poikkeavuudet, kuten IgA-vaje tai -puutos, mannoosia sitovan lektiinin puutos tai komplementtitekijä C4:n osittainen vaje.
    • Immunosuppressiivinen syöpähoito: Ryhmään kuuluvat solunsalpaajahoitoa vuoden sisällä saaneet henkilöt sekä leukemian tai lymfooman monoklonaalista vasta-ainehoitoa edellisen kahden vuoden aikana saaneet henkilöt. Tähän ryhmään kuuluvat myös CAR-T-soluhoidon saaneet.
    • Autoimmuunisairauksien hoito immunosuppressiivisilla biologisilla lääkkeillä tai JAK-estäjillä: Ryhmään kuuluvat muun muassa selkärankareuma, nivelreuma, niveltulehdukset, haavainen paksusuolentulehdus, Crohnin tauti ja psoriaasi, jos kyseistä sairautta hoidetaan biologisella lääkkeellä tai JAK-estäjällä. Biologisista lääkkeistä tällaisia ovat erityisesti rituksimabi ja okrelitsumabi. Ryhmään eivät kuulu pelkästään kortikosteroidilääkitystä, metotreksaattia, atsatiopriinia, siklosporiinia, sulfasalatsiinia tai hydroksiklorokiinia käyttävät henkilöt.
    • Dialyysi ja vaikea krooninen munuaisten vajaatoiminta: Ryhmään kuuluvat henkilöt, jotka saavat dialyysihoitoa tai joiden munuaisten hiussuonikerästen suodatusnopeus eli GFR on alle 15.
    • Pitkälle edennyt tai hoitamaton HIV: Ryhmään kuuluvat HIV-positiiviset henkilöt, joilla CD4-auttajasolutaso on alle 200 x 10E6 solua /l.
    • Lääkärin arvioima muu vaikea-asteinen immunosuppressiivinen tila: Hoitavan lääkärin arvion mukaan myös jokin muu tila tai sairaus voidaan katsoa voimakkaasti immuunipuolustusta heikentäväksi.

   

   

  • THL suosittelee kolmannen annoksen antamista myös niille henkilöille, jotka ovat saaneet rokotteen alle 6 viikon tehostevälillä, yleisimmin heidän kohdallaan on käytetty 3-4 viikon annosväliä. 
   • Suomesta ja muualta kerätyn seurantatiedon perusteella lyhyellä aikavälillä annettujen annoksien teho hiipuu erityisesti infektion ja lievän taudin suojan osalta, vaikka vakavan taudin suojateho on edelleen hyvä.
   • Varovaisuusperiaatteen vuoksi THL ei kuitenkaan toistaiseksi suosittele kolmatta rokoteannosta lyhyellä välillä rokotteen saaneille alle 30-vuotiaille miehille. Tämä rajoitus ei koske voimakkaasti immuunipuutteisten kolmatta rokoteannosta.
    • mRNA-rokotteen saaneilla on raportoitu hyvin harvinaisena haittavaikutuksena myokardiitteja ja perikardiitteja. Tämä riski on painottunut nuoriin miehiin. Vielä ei tiedetä, liittyykö kolmansiin rokoteannoksiin kohonnut riski myo- ja perikardiiteille.
    • Koska nuorilla vakavan koronataudin riski kahden rokoteannoksen jälkeen on pieni, THL on katsonut varovaisuusperiaatteen mukaan perustelluksi rajata muut kuin voimakkaasti immuunipuutteiset alle 30-vuotiaat miehet kolmansia rokoteannoksia koskevan suosituksensa ulkopuolelle toistaiseksi. Asian arviointi THL:ssa jatkuu, kun uutta tietoa kolmansien rokoteannosten turvallisuudesta saadaan seuraavien viikkojen aikana
   • Lyhyellä annosvälillä rokotteet saaneille kolmas annos voidaan antaa, kun toisesta rokoteannoksesta on kulunut vähintään 6 kuukautta.

   
  Kolmannen annoksen aikoja ylläoleville ryhmille saa Takaisinsoiton kautta. Aikaa varatessa varmennamme ylläoleviin ryhmiin kuulumisen. Myös Pop up ja Walk in rokotuspisteitä voi käyttää. Varaudu todentamaan rokotusvuoroon kuulumisesi.
 • THL on antanut suosituksen, että tehosteväli voi olla kaikilla rokotteilla 6-12 viikkoa. Alle 6 viikon tehostevälillä emme voi rokottaa.

  THL suosittelee kolmatta koronarokoteannosta tietyille ryhmille. Lisätietoa erillisessä alasvetovalikossa ylempänä.

  Tehosterokotusajan saa mukaansa ja se on 6-12 viikon kuluttua ensimmäisestä annoksesta.   Jos haluaa tehosteensa ajankohtaa muuttaa, olethan yhteydessä koronarokotus@kuusamo.fi tai hyödynnä Walk in -rokotuspäiviä.

  Tehosteaikaa voi vaihtaa myös Takaisinsoiton kautta ma-ke klo 10-14 p. 040 860 8313.

   

  Ajan peruminen

  • Uuden 1 annoksen ajan Takaisinsoiton kautta varanneet voivat perua aikansa vain tekstiviestillä nroon 040 763 8523.
   • Kirjoita viestiin nimesi, rokotuspäivä ja aika. 
   • Tämä numero on vain perumisviestejä varten, uusia 1 annoksen aikoja ei voi tästä varata eikä jättää soittopyyntöjä.
   • jos perut 1. annoksen aikasi, huolehdithan uuden ajan varaamisesta Takaisinsoiton tai eVarauksen kautta
  • Rokotusajan, joka varattu sähköisen ajanvarauksen kautta, voi perua myös sähköisen ajanvarauksen kautta edelliseen iltaan saakka. Saman päivän ajan voi perua tekstiviestillä numeroon 040 763 8523.
  • Tehosteajan voi perua kuten yllä. Vastausviestissä saat toimintaohjeen miten voit saada itsellesi uuden tehosteajan.
   • Kirjoita viestiin nimesi, rokotuspäivä ja aika sekä maininta, että kyseessä on tehosterokote
   • Toivomme, että tehosteaikaa ei peruta kevyin perustein
   • huolehdithan itse, että saat tehosterokotteelle uuden ajan ja otat sen. Vain kahden rokotteen jälkeen rokotussuoja on kattava.
  • Mahdollisuuksien mukaan järjestämme satunnaisesti Pop Up-rokotuspisteitä Kuusamossa. Pop Upiin tultaessa aikaa ei tarvitse erikseen varata.
  • Pop Up-pisteeltä voi hakea koronarokotteen ensimmäisen annoksen tai tehosteannoksen, kun 1. annoksesta on kulunut 6 viikkoa
  • Voit hakea kolmannen rokoteannoksen jos kuulut nyt vuorossa olevaan THL:n ohjeistamaan ryhmään. Lisätietoa ylläolevasta alasvetovalikosta. Sinun tulee pystyä todentamaan rokotettavien ryhmään kuulumisesi, esim potilastiedot, epikriisi.
  • Rokotuksen saa asuinkunnasta riippumatta
  • Pop Up pisteistä tiedotetaan tällä sivulla sekä sosiaalisessa mediassa mahdollisuuksien mukaan
  • Pop Up pisteellä tulee olla mukana henkilöllisyystodistus (ajokortti, KELA-kortti, passi, henkilökortti)
  • Rokotteena on mRna-rokote BioNTech-Pfizerin Comirnaty.

   

  POP UP KORONAROKOTUSPISTE

  Torstai 4.11. kello 9-15 RokotusCenter, Kitkantie 30.  

  (jos rokotteet loppuvat aiemmin, suljemme aiemmin)

  Rokotteena BioNTech-Pfizerin Comirnaty

  Rokotuksen saavat:

  • 1. annoksia annetaan kaikille 12v täyttäneille ja sitä vanhemmille
  • 2. annoksia annetaan kaikille 12v täyttäneille ja sitä vanhemmille, joilla 1. annoksesta kulunut 6 viikkoa
  • 3. annoksia, näihin kuuluvat ryhmät ylempänä erillisessä alasvetovalikossa. Tarkista oikeutesi hakea 3. annos sieltä.
   Huom! Pääsääntöisesti toisesta annoksesta tulee olla kulunut 6kk.

  Pop Up-rokotuspisteellä rokotteena BioNTech-Pfizerin Comirnaty. Varauduthan odottamaan ja varmennamme rokotuspisteellä kuulumisesi rokotettavien ryhmään. Rokotuksen jälkeen tulee odottaa 15 min ajan.

   

 • We are vaccinating people 12 years and older who live in Kuusamo or are staying here.

  We use BioNTech-Pfizer Comirnaty and Moderna Spikevax. When you get your first dose, you will get appointmet already for second dose after 6-12 weeks. In Finland, time between first and second dose is 6-12 weeks. Mininum is 6 weeks.

  If you are staying here at Kuusamo for longer period of time, you can get your vaccination here. Times for vaccinations can be booked by Takaisinsoitto-system number 040 860 8313 from monday to wednesday time 10-14, normal calls. Finnish only.

  You can also book time from internet kuusamo.eaika.fi or send message to our bookingservice koronarokotus@kuusamo.fi

  Also we organize walk in vaccination days, where you do not need to book time.

  If you need help in English or help to find out when is your turn to get vaccinated, please contact nurse number 040 860 8713.

  Also if you get any symptoms of Covid-19, please contact our clinic, number 040 860 0090 for coronatest.

  More info of Covid-19 vaccinations in english:

  Vaccination order and at-risk groups for covid-19

  If you need Certificate of Covid-19 vaccinations, please contact email koronarokotus@kuusamo.fi or use omakanta.fi

 • Todistus saadusta koronarokotteesta muodostuu Omakanta-palveluun.

  https://www.kanta.fi 

  EU:n koronarokotustodistus näkyy Omakannassa viimeistään viiden vuorokauden sisällä siitä, kun henkilö on saanut rokotuksen.

  Jos todistuksessa näkyvissä tiedoissa on virhe, ota yhteyttä siihen terveydenhuollon toimijaan, josta olet saanut rokotuksen. Kanta-palvelut ei voi korjata virheellistä tietoa.

  Henkilöt, jotka eivät käytä Omakantaa (esim ei ole pankkitunnuksia, ei ole suomalaista henkilötunnusta), voivat saada EU:n koronatodistuksen tulosteena terveydenhuollosta. Pyynnön voi jättää  Kuusamon terveyskeskuksen neuvontaan tai neuvolan toimistoon maanantaisin klo 9-11 välillä. Pyynnön voi jättää myös sähköpostitse koronarokotus@kuusamo.fi. Todistus tulostetaan viikon sisällä pyynnöstä. Todistus voidaan postittaa tai asiakas voi sen noutaa sovitusti.

  Jos rokotettu henkilö tarvitsee omasta EU-koronarokotustodistuksestaan tulosteen, mutta itsellä ei ole tulostusmahdollisuutta, voi käyttää esimerkiksi kirjaston tulostuspalvelua.

   

  Alaikäisen koronarokotustodistuksen voi pyytää alaikäinen itse tai yhdessä huoltajan kanssa. Huoltaja ei voi pyytää todistusta ilman huollettavansa läsnäoloa. Kouluterveydenhuollosta todistuksia ei saa.

   

  Rokotustodistusasioissa voit asioida myös henkilökohtaisesti RokotusCenterillä tiistaisin kello 10-12 tai esittää pyynnön omalla rokotuskäynnilläsi.

   

  Covid-19 vaccination certificate comes to Omakanta-service after 5 days from vaccination.

  If there is mistakes in certificate, please contact healthcareprovider where you got your vaccination to correct. Kanta-service can not correct.

  Person who can not use omakanta-service (no social security number in Finland or no online banking ID), can have their EU-vaccination certificate printed from healthcare. You can leave your certificate request to Kuusamo healthcenter info or to neuvola office every monday time 9-11 or send your request by email koronarokotus@kusuamo.fi. Certificate will be printed during one week and sent by post or you can collect it from healthcenter.

  If you need printversion fron your Omakanta and you can use Omakanta, please use for example library printservice.

  We have open office at RokotusCenter on every tuesday time 10-12, where you can come and ask for help.

Sähköinen ajanvaraus 

Linkki sähköiseen koronarokotus- ajanvaraukseen: https://kuusamo.eaika.fi/koronarokote

 • eVarauksen kautta varatuilla rokoteajoilla käytössä ensisijaisesti Biontech-Pfizerin Comirnaty-rokote, riippuen rokotteiden saatavuudesta. Sekä Comirnaty ja Moderna ovat mRNA-rokotteita ja niillä voi tehosterokottaa myös ristiin. Modernan rokotetta ei varovaisuusperiaatteen mukaan rokoteta tällä hetkellä alle 30v miehille.
 • Sähköinen ajanvaraus 16v täyttäneille ja sitä vanhemmille henkilöille
 • Sähköisen ajanvarauksen kautta voi varata sekä 1. annoksen aikoja, että 2. annoksen aikoja.
  • Tehostevälin 1. ja 2. annoksen välillä tulee olla vähintään 6 viikkoa. Jos rokotuspaikalla ilmenee, että minimitehosteväli ei ole tullut täyteen, emme voi sinua rokottaa.
 • Jos sinulla on ollut jonkin aiemman rokotteen seurauksena jokin henkeä uhkaava, anafylaktinen reaktio, varaathan aikasi vain Takaisinsoiton kautta tai olet yhteydessä rokotusajanvaraukseen sähköpostitse koronarokotus@kuusamo.fi
 • Jos et pääse varaamallesi ajalle, huolehdithan ajan perumisesta! Perumisohjeet löydät alasvetovalikosta ylempää.

Puhelinajanvaraus

 • maanantaista torstaihin kello 10-14.
 • Takaisinsoiton kautta voi varata aikoja sekä koronarokotukselle, että kausi-influenssarokotukselle.
 • aikoja 1., 2. annoksille kaikille 12v täyttäneille ja THL:n ohjeistamille ryhmille ryhmälle 3. annosten aikoja. Lisätietoa ylempää.
 • puhelinnumero on 040 860 8313
  • kuuntele robotin ohjeet kunnolla loppuun saakka, vain silloin puhelinnumerosi rekisteröityy järjestelmään ja voimme soittaa sinulle takaisin.
   • rekisteröityminen vaatii, että kuuntelet robotin toistavan puhelinnumeron, johon takaisinsoitto soitetaan. Kuuntele se loppuun saakka ennen kuin suljet linjan
 • Takaisinsoiton kautta voi myös vaihtaa tehosteaikaa, minimiväli 6 viikkoa
 • Jos et pääse varaamallesi ajalle, huolehdithan ajan perumisesta! Perumisohjeet löydät alasvetovalikosta ylempää.
 • Takaisinsoiton kautta ei rokotustodistustiedusteluja tai Kantaan liittyviä tiedusteluja, ohje tähän alempana

Takaisinsoitto ruuhkautuu ajoittain, pyydämme kärsivällisyyttä.

 • Rokotteina on käytössä mRNA-rokotteet (Modernan Spikevax ja BioNTech-Pfizerin Comirnaty). Rokotteiden saatavuustilanteen mukaan rokote voidaan joutua vaihtamaan toiseen vastaavaan rokotteeseen kuin mitä ajanvaraushetkellä on ilmoitettu (myös tehosteannoksissa). mRNA-rokotteita voidaan tehostaa myös ristiin.
 • Rokotuspaikka kerrotaan puhelimitse aikaa varatessa sekä eVarauksessa paikan näkee aikaa varatessaan. Rokotuspaikkoina ovat RokotusCenter ja Kuusamotalo sekä ikäihmisten kausi-influenssarokotuksille myös PorkkaPirtin seniorineuvola.
  • RokotusCenter, Kitkantie 30, 93600 Kuusamo
  • Kuusamotalo, Kaarlo Hännisentie 2, 93600 Kuusamo. Lisäksi mahdolliset Walk in sekä Pop up rokotuspisteet, joiden sijainnista tiedotetaan erikseen.

 

ROKOTUSCENTERIN TOIMISTO ON AVOINNA KÄYNTIÄ VARTEN TIISTAISIN KLO 10-12.

Kitkantie 30, ent Aravatalo.

Toimistossa voit asioida ja varata aikoja koronarokotuksiin tai kausi-influenssarokottelle sekä tiedustella koronarokotustodistuksiin liittyvistä asioista.

Rokotusajanvaraus-ohjeita

  • Toivomme ikäihmisten omaisilta ja läheisiltä apua takaisinsoiton käyttöön, mikäli sen käytössä on ongelmia.
  • 70v täyttäneet ja vanhemmat voivat ajanvarauspyynnön laittaa myös sähköpostilla koronarokotus@kuusamo.fi
  • Kaikki 12 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat voivat varata ajan koronarokotukseen riippumatta siitä kuuluuko riskiryhmään. HUOM! Rokotettavan tulee olla täyttänyt jo 12 vuotta!
   • emme rokota alle 12v. Ikä tulee olla saavutettu rokotuspäivänä.
   • Rokotteena käytössä mRNA rokotteet: BioNTech-Pfizerin Comirnaty ja Moderna
   • eVarauksessa ajanvaraus erikseen perusterveille 16 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille. Myös ikäihmiset voivat sitä kautta varata uuden 1 annoksen aikoja.
   • Alle 16v (mutta 12v täyttäneet) saavat aikoja Takaisinsoiton kautta
    • Jos lapsi on ikänsä ja kypsyytensä puolesta kykenevä päättämään rokotteen otosta itse, hän voi niin tehdä. Jos taas hän ei ole kykenevä tai halukas päättämään asiasta itse, rokottamiseen kysytään suostumusta huoltajalta. Jos nuorella on useampi kuin yksi huoltaja, tarvitaan suostumus rokottamiseen kaikilta huoltajilta. Rokottajan tulee olla vakuuttunut, että suostumus rokottamiseen on saatu molemmilta huoltajilta.
    • Peruskouluikäisille, rokotusvuorossa oleville annetaan tietoa koronarokotuksista ennen rokotuksia koululla.
  • Koronarokotetta suositellaan raskaana olevalle
  • Kokemusta ja systemaattista tutkimustietoa raskaana olevien rokottamisesta on tällä hetkellä niukasti, mutta kertynyt tutkimustieto ja käyttökokemus eivät anna viitteitä turvallisuushuolista.
  • Raskaana oleva voi halutessaan ottaa koronarokotteen.  Ennen raskautta aloitetun rokotussarjan toisen annoksen voi myös antaa raskauden aikana.
  • Rokotteen voi ottaa missä raskauden vaiheessa tahansa. Paras olisi, että koko rokotussarja (2 annosta) olisi saatu ennen synnytystä.
  • Raskaana oleva voi varata ajan rokotukselle eVarauksen tai Takaisinsoiton kautta
 • Alussa ajanvarauksessa voi olla ruuhkaa, pyydämme kärsivällisyyttä. Käytössä on takaisinsoittojärjestelmä. Se tarkoittaa, että puhelut rekisteröityvät järjestelmään, kun soittaja toimii robotin antaman ohjeen mukaan ja myöhemmin asiakaspalvelija soittaa asiakkaalle takaisin jos asiakas on toiminut ohjeen mukaisesti ja puhelu on rekisteröitynyt. Aikoja ei voi varata muuta kautta eikä tekstiviestillä.

  Takaisinsoittopyynnön voi jättää järjestelmään vain kerran, pyrimme soittamaan takaisinsoitot mahdollisimman pian. Toivomme, että ajanvaraukseen soittavat vain ne henkilöt, joiden rokotusvuoro kulloinkin on. Näin vältämme ajanvarauksen ruuhkautumista.

  Rokoteaikoja voidaan antaa tulevien rokotemäärien mukaan. Jos ajat ovat jo siltä erää täynnä, takaisinsoittojärjestelmä ilmoittaa sen asiakkaalle ja pyytää olemaan yhteydessä myöhemmin. Rokotteita tulee viikottain hyvin vaihteleva määrä. Pyydämme kärsivällisyyttä.

  Kuuntelethan puhelun aikana ohjeet tarkasti ja toimit niiden mukaan, näin puhelusi rekisteröityminen onnistuu varmasti.

  Kun asiakas soittaa, hän kuulee seuraavan robotin puheen:

  • ”Hei, olet soittanut Kuusamon kaupungin koronarokoteajanvaraukseen. Kuuntele ohjeet ja toimi niiden mukaan”. Tällä hetkellä rokotamme Kuusamossa 16-vuotta täyttäneitä ja sitä vanhempia henkilöitä”
  • Soitamme takaisin puheluiden saapumisjärjestyksessä. Suuren kysynnän vuoksi aikaa voi mennä jopa useampi päivä, joten odota rauhassa takaisinsoittoa.
  • seuraavaksi kuulee viestin, TeleQ miesäänen: jos haluat, että soitamme takaisin numeroon, josta soitit paina 1.
   • tämän jälkeen asiakkaan tulee kuunnella TeleQ miesäänen luettelema puhelinnumero kokonaan, vasta silloin on takaisinsoitto rekisteröitynyt.
  • Tilanteessa, jossa kaikki ajat saamillemme rokotteille on jo annettu, ajanvaraus ilmoittaa soittajalle asian ja ajanvaraus on avoinna jälleen kun rokotteita saadaan lisää.

   

  • THL suosittelee toistaiseksi vain Comirnaty-koronarokotetta alle 30-vuotiaille miehille

  THL ohjeistaa kuntia tarjoamaan alle 30-vuotiaille miehille ja pojille toistaiseksi ainoastaan Biontech-Pfizerin Comirnaty-koronarokotetta. Pohjoismaisen seurantatutkimuksen mukaan sydänlihastulehduksia ilmenee suhteellisesti enemmän Modernan Spikevax-rokotteen kuin Biontech-Pfizerin Comirnatyn saaneilla, ja riski saada sydänlihastulehdus rokotuksen jälkeen on miehillä suurempi kuin naisilla.

  Tutkimuksen mukaan koronarokotettujen sydänlihastulehdukset ovat ylipäätään harvinaisia, ja sydänlihastulehduksia ilmenee jatkuvasti erilaisten infektioiden seurauksena myös rokottamattomilla. Rokotuksen jälkeen havaittuja sydänlihastulehduksia on todettu eniten nuorilla miehillä kahden viikon sisällä toisen mRNA-rokoteannoksen saamisesta. Riski on naisilla ja vanhemmilla miehillä huomattavasti pienempi kummankin mRNA-rokotteen kohdalla.

  Spikevaxia voidaan THL:n suosituksen mukaan tarjota kaikille 30 vuotta täyttäneille sekä alle 30-vuotiaille naisille. Comirnatya voidaan tarjota entiseen tapaan kaikille rokotettaville ikäryhmille. Koronarokotuksen voivat Suomessa saada kaikki 12 vuotta täyttäneet.

  Jos alle 30-vuotias mies on saanut ensimmäisenä koronarokoteannoksenaan Modernan Spikevax-rokotetta, toisena annoksena tarjotaan Biontech-Pfizerin Comirnatya.

  THL:n suositus Spikevax-rokotteen ikärajasta on varotoimi, ja sitä arvioidaan uudelleen marraskuun aikana, kun tutkimuksen tulokset tarkentuvat.

  THL suosittelee edelleen, että kolmansia rokoteannoksia ei toistaiseksi anneta lainkaan alle 30-vuotiaille miehille, koska seurantatietoa kolmansien annosten yhteydestä sydänlihastulehduksen riskiin on vielä vähän. Poikkeuksena ovat voimakkaasti immuunipuutteiset henkilöt, joiden riski saada vakava koronavirustauti on merkittävästi suurempi kuin muilla saman ikäisillä. Alle 30-vuotialle voimakkaasti immuunipuutteisille miehille suositellaan kolmanneksi rokoteannokseksi Biontech-Pfizerin Comirnatya.

  • Modernan rokotteen 1. annoksena saaneisiin, alle 30v miehiin, joilla tulossa tehosteaika, tullaan olemaan yhteydessä lokakuun lopun aikana ja aikaa tarjotaan Comirnaty-rokotteelle.

  Naisten ja yli 30-vuotiaiden miesten riski saada sydänlihastulehdus rokotuksen jälkeen on huomattavasti pienempi kuin nuorilla miehillä, joten heillä rokotukset molemmilla rokotteilla voivat jatkua normaalisti. THL kuitenkin muistuttaa, että kunnan tulisi tarjota rokotettavalle Comirnatya, jos rokotettava ei halua ottaa Spikevaxia, ja Comirnatyn tarjoaminen rokotettavalle on mahdollista.

  • Astra Zenecan rokotetta annetaan 65 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille tehosterokotteena (jotka saaneet ensimmäisenä annoksena AZ). Uusiin 1 annoksiin on käytössä mRNA -rokotteet eli Comrinaty ja Moderna. 65 vuotta täyttäneillä ei ole havaittu lisääntynyttä riskiä saada rokotuksen jälkeen hyvin harvinaisia veren hyytymishäiriöitä, joiden mahdollista yhteyttä Astra Zenecan koronarokotteeseen parhaillaan selvitetään.

  Havaitut poikkeukselliset oireet ovat erittäin harvinaisia ja toistaiseksi ei ole varmuutta siitä liittyvätkö havaitut hyytymishäiriöt rokotukseen.

  THL on ohjeistanut 6. huhtikuuta 2021, että AstraZenecan koronavirusrokotetta ei anneta niille 65 vuotta täyttäneille, jotka ovat aikaisemmin sairastaneet sinustromboosin eli aivolaskimotukoksen tai hepariinihoitoon liittyvän trombosytopenian (HIT) tai joilla on aiemmin ollut hiussuonivuoto-oireyhtymä.

  Aikaisemmin sairastettu aivoinfarkti, aivoverenvuoto tai lukinkalvonalainen vuoto ei ole este rokotteen antamiselle. Myöskään aikaisemmin sairastettu keuhkoembolia tai syvä laskimotukos esimerkiksi alaraajoissa ei ole este rokottamiselle.

   

  Lisätietoa myös  THL:n verkkosivuilta Astra Zeneca Covid-19 koronavirusrokote.

   

 

Lisätietoa koronavirusrokotteista ja usein kysyttyjä kysymyksiä rokotteisiin liittyen THL:n sivuilta Rokotteet ja koronavirus – infektiotaudit ja rokotukset.

Suomen rokotusjärjestys

Ajantasaisen tiedon Suomen koronarokotusjärjestyksestä löydät THL:n sivuilta Rokotusjärjestys ja COVID 19-taudin riskiryhmät.