Hyppää sisältöön
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue järjestää Kuusamon kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut 1.1.2023 alkaen. Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä tietoja ei enää päivitetä www.kuusamo.fi-verkkosivuilla. Pohteen verkkosivut löydät osoitteesta www.pohde.fi

Vammaistyön sosiaalityö

Vammaistyön sosiaalityön ja vammaispalveluiden asiakkaita ovat kuusamolaiset vammaiset henkilöt (vammaispalveluasiakkaat, kehitysvammaiset). Vammaistyön sosiaalityön tavoitteena on tukea vammaisten arjen sujuvuutta ja kokonaisvaltaista toimintakykyä. Alle 65-vuotiaiden omaishoitoon liittyvät asiat hoidetaan vammaispalveluissa.

Vammaistyön sosiaalityö sisältää mm. ohjausta ja neuvontaa, asiakasvastaanottoa, kotikäyntejä ja asiakasneuvotteluja yhteistyökumppaneiden kanssa.
Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä vammaistyön sosiaalityöhön erilaisissa elämän ongelmatilanteissa, muun muassa

•    Palvelutarpeen arvioinnissa

•    Palvelusuunnitelman laatimisessa

•    Asumisen järjestämisessä

•    Toimeentulon ja kotona selviytymisen pulmissa

•    Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen hakemisessa

•    Omaishoidon tuen hakemisessa

 

Vammaislain mukaiset palvelut:
Vammaispalvelulaissa erityisen järjestämisvelvollisuuden alaisia palveluja ja tukitoimia ovat kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu, päivätoiminta, palveluasuminen, asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet. Muut vammaispalvelulain tarkoittamat palvelut ja tukitoimet kuuluvat yleisen järjestämisvelvollisuuden piiriin ts. näitä palveluja ja tukitoimia järjestetään määrärahojen puitteissa.
Vammaispalveluilla tuetaan vammaisen ja pitkäaikaisesti sairaan henkilön omatoimista suoriutumista sekä edistetään vammaisen henkilön edellytyksiä elää muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Samalla palveluilla pyritään poistamaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Hakeminen:
Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja taloudellisia tukitoimia voi hakea läpi vuoden (jatkuva hakuaika). Hakijan tuloja ja varallisuutta ei palveluja myönnettäessä huomioida, vaan lähtökohtana on aina vamman tai pitkäaikaisen sairauden aiheuttama haitta. Vammaispalvelulain mukaiset päätökset tekee sosiaalityöntekijä/-ohjaaja.

Lisätietoja palvelusta antaa