Hyppää sisältöön

Psykiatrinen osasto & Mielenterveys­poliklinikka

Psykiatrinen osasto

Osaston palvelut on tarkoitettu 18–vuotta täyttäneille kaupunkilaisille. Ulkopaikkakuntalaisilta edellytetään maksusitoumusta.

Osasto on avo-osasto ja hoito perustuu vapaaehtoisuuteen sekä yhteistyöhön. Osastolle tullaan lääkärin lähetteellä joko kiireettömästi tai päivystyksellisesti. Osastolla hoidetaan laaja-alaisesti eri mielenterveyshäiriöistä kärsiviä potilaita. Osaston tehtävänä on helpottaa potilaan vointia, tukea potilaan omia voimavaroja ja heidän omaisiaan sekä mahdollistaa kotona pärjääminen tai paluu työelämään.

Tehtävämme on löytää oikea lääkehoito, antaa yksilöllistä tukea keskustelujen ja verkostotapaamisten keinoin, vahvistaa hyvinvointia erilaisilla ryhmähoidoilla sekä mahdollistaa vertaiskokemus osaston muiden potilaiden kanssa. Jatkohoito suunnitellaan ja järjestetään tarvittaessa yhdessä ja yhteistyönä.

Osastolla käytetään omia vaatteita. Potilaiden käytössä on myös pienkeittiö. Ovet ovat suljettuina klo 20.30 – 06.30 välisen ajan. Tupakointi on sallittua ulkokatoksessa. Vierailuaika on klo 14-19 välinen aika.

Osastolle tulevan potilaan tavarat käydään yhdessä henkilökunnan kanssa läpi tarvittaessa. Päihteiden käyttö tai käyttäminen hoidon aikana on kiellettyä. Osastolla voi käyttää omaa puhelinta, ellei toisin ole sovittu. Kuvaaminen on osastolla kielletty. Osastolta saa hoitoon tarkoitetut lääkkeet. Mikäli käyttää silmätippoja, insuliinia, astmalääkkeitä tai muuta pitkäaikaissairauden hoitoon kuuluvia lääkettä, on lääkkeet syytä ottaa mukaan osastolle.

Uhkaava tai väkivaltainen käyttäytyminen on kiellettyä. Henkilökunnalla on oikeus puuttua uhka- ja väkivaltatilanteisiin.

Henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Osastohoitopäivän hinta on 22,50 €, päiväkäynnin hinta 11,00 €. Laskutus tapahtuu kuukausittain.

  • Psykiatrinen osasto, osastonhoitajat

    Terveyspalvelut

Mielenterveyspoliklinikka

Mielenterveyspoliklinikan vastaanottotyö on pääsääntöisesti suunnattu aikuisille kuusamolaisille, joilla on jokin mielenterveyden ongelma. Mielenterveyspoliklinikka, toimisto ja psykiatrinen osasto sijaitsevat terveyskeskuksen 3. kerroksessa.

Vastaanottotyö on suunnattu pääsääntöisesti18 vuotta täyttäneille kuntalaisille, joilla on jokin mielenterveyden ongelma. Ulkopaikkakuntalaisilta edellytetään maksusitoumusta. Toimistoon voi tulla joko lähetteellä tai ottaa itse tai omaisena yhteyttä. Matalan kynnysten palveluja toteuttaa kaksi sairaanhoitajaa mielenterveyspoliklinikalla ja yksi sairaanhoitaja toisen asteen oppilaitoksessa (yli 16-vuotiaat).

Vastaanottotyön hoitosuhde sisältää psykiatrisen, keskusteluun pohjautuvan hoidollisen sekä lääketieteellisen avun. Työote on perhe- ja verkostokeskeinen.  Hoidon arviota, hoitoa tai kuntoutusta on toteuttamassa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat toimintaterapeutti, sairaanhoitajat, psykiatrit ja tarvittaessa sosiaalityöntekijä. Psykologipalvelut saadaan ostopalveluina.  Yksilö- ja parikeskustelujen rinnalla käytetään ryhmähoitoja. Käytössä on rentoutustuoli. Hoitotapaamiset ovat luottamuksellisia. ja henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

Mielenterveyspoliklinikan toimisto

Mielenterveyspoliklinikan toimistossa on sekä asiakaspalvelu että puhelinneuvonta. Puhelinaika on maanantaista perjantaihin klo 8-11.

Asiointi mielenterveyspalveluissa on maksutonta. Lääkäreiden C-lausunnot, viranomaisten ja asiakkaiden itsensä pyytämänä, ovat maksullisia. Lausunnoista lähetetään lasku. Toimistoon ei voi suo-raan maksaa laskua. Ulkopaikkakuntalaisten osalta kunnat antavat maksusitoumuksen, lukuun ottamatta opiskelijoita.

Hyvä tietää palvelusta

  • lääkärin tai hoitajan vastaanotolle ei tarvitse ilmoittautua
  • peruuttamattomista lääkärikäynneistä peritään maksu
  • varaudu ainakin kolme kuukautta aikaisemmin B- lausuntoon liittyviin asioihin – varaa lääkärin aika riittävän ajoissa
  • puhelimeen voi lähettää tekstiviestejä puhelinajan jälkeenkin
  • toimisto hoitaa kaikki ajanvaraukset ja aikojen peruutukset, yhteydenottopyynnöt, reseptit
  • ottaa vastaan kaikki lähetteet
  • henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus