Hyppää sisältöön

Osastolla hoidetaan akuuttia hoitoa tarvitsevia potilaita, lisäksi tutkimus-, seuranta- ja jatkohoitopotilaita sekä syöpä- ja saattohoitopotilaita. Osasto toimii tarvittaessa eristyspotilaiden hoitopaikkana.

Osastolla toimii myös syöpätautienpoliklinikka ja syöpäsairaanhoitajan vastaanotto. Osastolla koulutetaan hoitotyön opiskelijoita.

Tärkeimmät arvot hoitotyössämme ovat: Itsemääräämisoikeus,  perhekeskeisyys, tasa-arvo ja yksilöllisyys.

Potilaan hyvinvointi on meille tärkeintä. Osastolla toimitaan moniammatillisesti yhteistyössä lääkäreiden ja kotihoidon kanssa. Osaavan henkilöstön lisäksi hyvän hoidon takeena ovat osaston tarjoamat tilat ja nykyaikaiset välineet. Kodikkaassa ympäristössä asiakkaista huolehditaan yksilöllisesti ammattitaidolla ja lämmöllä.

Osastolle tulo tapahtuu joko päivystyksen tai hoidonvarauksen kautta. Oulun Yliopistollisesta sairaalasta potilaat siirtyvät jatkohoitoon osastolle.

Vierailuajat

Koronatilanteen vuoksi pyydämme välttämään vierailuja osastolla.

Mikäli haluatte vierailla, pyydämme ottamaan ensin yhteyttä henkilökuntaan puhelimitse

  1. 040 860 8622
  2. 040 860 8623
  3. 040 860 8911

Vierailuaika on klo 13-18.30.

Yhteydenotot Akuuttiosastolla

  • Potilaan voinnista kertoo parhaiten potilas itse.
  • Toivomme, että yksi läheisistäsi toimii yhteyshenkilönä osaston ja muiden omaisten välillä. Anna yhteystietosi tiedot hoitajalle.
  • Puhelinyhteydenottojen toivomme tapahtuvan klo 14 jälkeen (osastolta otetaan yhteyttä omaisiin välittömästi jos tilanne/vointi muuttuu olennaisesti).