Hyppää sisältöön

Osastolla hoidetaan akuuttia hoitoa tarvitsevia potilaita, lisäksi tutkimus-, seuranta- ja jatkohoitopotilaita sekä syöpä- ja saattohoitopotilaita. Osasto toimii tarvittaessa eristyspotilaiden hoitopaikkana.

Osastolla toimii myös syöpätautienpoliklinikka ja syöpäsairaanhoitajan vastaanotto. Osastolla koulutetaan hoitotyön opiskelijoita.

Tärkeimmät arvot hoitotyössämme ovat: Itsemääräämisoikeus,  perhekeskeisyys, tasa-arvo ja yksilöllisyys.

Potilaan hyvinvointi on meille tärkeintä. Osastolla toimitaan moniammatillisesti yhteistyössä lääkäreiden ja kotihoidon kanssa. Osaavan henkilöstön lisäksi hyvän hoidon takeena ovat osaston tarjoamat tilat ja nykyaikaiset välineet. Kodikkaassa ympäristössä asiakkaista huolehditaan yksilöllisesti ammattitaidolla ja lämmöllä.

Osastolle tulo tapahtuu joko päivystyksen tai hoidonvarauksen kautta. Oulun Yliopistollisesta sairaalasta potilaat siirtyvät jatkohoitoon osastolle.