Hyppää sisältöön

Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Perustoimeentulotukea myöntää Kela. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myöntää kaupunki. Tuki on tarveharkintaista. Tuki lasketaan asiakkaan välttämättömien menojen mukaan.Tukea maksetaan se määrä, jolla asiakkaan tukeen oikeuttavat menot ylittävät käytettävissä olevat tulot ja varat.

Toimeentulotuessa on kolme osaa:

  • perustoimeentulotuki
  • täydentävä toimeentulotuki
  • ehkäisevä toimeentulotuki

Perustoimeentulotukea haetaan KELAlta.

Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen myöntää Kuusamon kaupunki / sosiaalitoimisto.

Kuka saa toimeentulotukea?
Toimeentulotukea saa henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Tukea voidaan myöntää myös omatoimisen suoriutumisen tukemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Milloin päätös toimeentulotuesta annetaan?
Päätös toimeentulotuesta on saatava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen jättämisestä. Kiireellisessä tapauksessa päätös on tehtävä samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä. Hakijan on myös päästävä keskustelemaan henkilökohtaisesti kunnan sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun hän on sitä pyytänyt. Päätös toimeentulotuesta annetaan kirjallisena ja se perustellaan.

Kenelle. 
Toimeentulotukea haetaan koko perheelle tai samassa taloudessa asuville yhdessä. Vanhempien luona asuva täysi-ikäinen hakee kuitenkin tuen erikseen. Alle 18-vuotias itsenäisesti asuva, esimerkiksi opiskelija, ei voi pääsääntöisesti hakea toimeentulotukea vaan kuuluu vanhempien elatusvastuun piiriin.

Soittoaika

Sosiaalipalveluiden yleinen neuvonta ja palveluohjaus palvelee arkisin klo 9-11. Mikäli sinulla on jo oma työntekijä sosiaalipalveluissa, pyydämme ottamaan häneen yhteyttä.

  • Sosiaalipalveluiden yleinen ohjaus ja neuvonta

    Sosiaalipalvelut