Hyppää sisältöön

Monet aikuissosiaalityön asiakkaista ovat hyvin haastavissa elämäntilanteissa. Usein henkilökohtaiset ongelmat ovat kytköksissä yhteiskunnallisiin epäkohtiin, kuten työttömyyteen, asunnottomuuteen ja perusturvan heikkouteen.

Sosiaalityöllä pyritään lisäämään ja aktivoimaan asiakkaan ongelmanratkaisutaitoja ja elämänhallintaa sekä vahvistamaan vuorovaikutusta läheis- ja viranomaisverkostojen kanssa. Sosiaalityön keinoin tuetaan asiakasta saamaan hänelle kuuluvat tuet ja palvelut. Yksikössä käsitellään kuntalaisten täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemukset.

Jokaisella on oikeus saada kiireellisessä tilanteessa yksilölliseen tarpeeseen perustuvat sosiaalipalvelut oleskelukunnaltaan siten, ettei hänen oikeutensa välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu.

Aikuissosiaalityön tehtäväkenttiä  

 • asunnottomuus
 • erilaiset elämän muutostilanteet ja kriisit
 • perhe-elämän kriisitilanteet
 • päihdeongelmien ratkaisut
 • sosiaalipalvelut ja -etuudet
 • taloudellisen tilanteen selvittäminen
 • terveyteen ja kuntoutumiseen liittyvät asiat
 • työhön ja koulutukseen liittyvät asiat

Osoitteet

Aikuissosiaalityö on muuttanut 1.12.21 alkaen väistötiloihin Ruskarinteelle.

Käyntiosoite: Terveyskeskuksen piha, Raistakantie 1, Ruskarinne.

Postiosoite:

Kuusamon kaupunki, Perusturva

PL 24

93601  Kuusamo

Puhelinaika

Sosiaalipalveluiden yleinen neuvonta ja palveluohjaus palvelee arkisin klo 9-11. Mikäli sinulla on jo oma työntekijä sosiaalipalveluissa, pyydämme ottamaan häneen yhteyttä.

 • Sosiaalipalveluiden yleinen ohjaus ja neuvonta

  Sosiaalipalvelut