Hyppää sisältöön

”Asiakkaalla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa.”

Kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Sosiaaliasiamies voi olla kahden tai useamman kunnan yhteinen. Sosiaaliasiamies palvelee sekä julkisen että yksityisen sosiaalihuollon asiakkaita.

 

Miksi olisin yhteydessä sosiaaliasiamieheen?

 • Haluat neuvoja oikeuksistasi sosiaalihuollon asiakkaana
 • haluat neuvoja sosiaalipalveluita koskevan muistutuksen tai päätökseen kohdistuvan valituksen tekemisessä
 • haluat puolueetonta tietoa sosiaalihuoltoon liittyvästä lainsäädännöstä ja lain soveltamisesta asuinkunnassasi
 • olet epävarma sinulle (tai läheisellesi) kuuluvista sosiaalihuollon palveluista tai tyytymätön saamiisi palveluihin
 • olet tyytymätön sosiaalihuollon työntekijän tai hänen esimiehensä taholta saamaasi kohteluun tai koet tulleesi epäasiallisesti kohdelluksi
 • et ymmärrä asiassasi tehtyjä sosiaalihuollon päätöksiä tai sopimuksia.

Sosiaaliasiamiehen tehtävät 

(laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 24 §)

 • Neuvoa asiakasta asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
 • avustaa muistutuksen ja kantelun teossa
 • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
 • toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
 • seurata asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnissa ja antaa siitä selvityksen vuosittain kunnanhallitukselle
 • sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava, sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Hän ei voi myöskään muuttaa viranomaisen tekemiä päätöksiä.