Hyppää sisältöön
Lastenvalvojan tehtäviin kuuluvat muun muassa
  • avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden selvittäminen
  • ottolapsineuvonta
  • oikeuden pyytämien lapsen huoltoa koskevien selvitysten tekeminen yhdessä toisen sosiaalityöntekijän tai perheneuvolan työntekijän kanssa
  • Lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevien sopimusten teko ja vahvistaminen.