Hyppää sisältöön

Arvonlisäverottomat sosiaalipalvelut – tuottajaksi hakeutuminen

Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä palvelujaan ilman arvonlisäveroa sosiaalihuollon tarpeessa oleville henkilöille, jos toiminta on sosiaaliviranomaisen valvomaa.

Esimerkiksi ikäihmiset ja pitkäaikaissairaat voivat ostaa sosiaalihuollon palveluja ilman arvonlisävero-osuutta, jos palveluntuottaja täyttää tietyt vaatimukset. Palvelun myyminen arvonlisäverottomana edellyttää, että yksityinen palveluntuottaja on tehnyt ilmoituksen yksityisestä sosiaalipalvelusta siihen kuntaan, jonka alueella se tarjoaa palvelujaan.

Kunnan ylläpitämään rekisteriin merkittäviä palveluja ovat kotihoidon tukipalvelut ja yksityinen päivähoito. Muista palveluista pitävät rekisteriä aluehallintovirasto tai Valvira. Kunta antaa niistäkin lausunnon sekä valvoo toimintaa alueellaan.

Tuottajaksi hakeutuminen

  • Ilmoitus toiminnasta kuntaan, Valviran lomake liitteineen (löytyy sivupalkista)
  • Omavalvontasuunnitelma lomakkeen liitteeksi
    • lomake liitteineen toimitetaan Kirjaamoon, yhteystiedot alla
  • Palvelusuunnitelman ja -sopimuksen teko asiakkaan kanssa