Hyppää sisältöön
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue järjestää Kuusamon kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut 1.1.2023 alkaen. Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä tietoja ei enää päivitetä www.kuusamo.fi-verkkosivuilla. Pohteen verkkosivut löydät osoitteesta www.pohde.fi

Ikäihmisten palvelujen palvelusetelit

Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan myöntämää sopimusta korvata yksityisen palveluntuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon (=palvelusetelin arvo) asti. Kunta päättää palvelusetelillä hankittavista palveluista, palveluntuottajien hyväksymiskriteereistä ja palvelusetelin arvosta. Palvelusetelin käyttäjällä on muista järjestämistavoista poiketen oikeus valita haluamansa kunnan hyväksymä palveluntuottaja.

Palveluseteli myönnetään palvelutarpeen arvioinnin kautta.

Kuusamon kaupungilla palveluseteli on käytössä seuraavissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa:

  • Kotihoito
  • Omaishoidon vapaan seteli
  • Vanhusten asumispalvelut (palveluasuminen ja tehostettu)
  • Rintamaveteraanien avokuntoutus ja kotona asumista tukevat palvelut

Palvelusetelin arvo
Palvelusetelin arvo on tulosidonnainen. Asiakas maksaa omavastuuosuuden.  Rintamaveteraanien osalta seteli on kiinteä eikä heiltä peritä palvelusetelin omavastuuta.

Palveluntuottajien tiedot ja niiden vertailu
Palveluseteliyrittäjien tiedot löytyvä sähköisestä palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmästä (PSOP). Järjestelmä mahdollistaa myös palveluntuottajien vertailun. Linkki palvelusetelituottajien vertailuun löytyy sivun yläosasta oikealta. Valitse palvelunjärjestäjä: Kuusamo ja palvelu-kohtaan haluamasi palvelu (esim. kotihoitopalvelu).

Lisätietoja palvelusta antaa