Hyppää sisältöön

Ikäihmisten palvelujen palvelusetelit

Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan myöntämää sopimusta korvata yksityisen palveluntuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon (=palvelusetelin arvo) asti. Kunta päättää palvelusetelillä hankittavista palveluista, palveluntuottajien hyväksymiskriteereistä ja palvelusetelin arvosta. Palvelusetelin käyttäjällä on muista järjestämistavoista poiketen oikeus valita haluamansa kunnan hyväksymä palveluntuottaja.

Palveluseteli myönnetään palvelutarpeen arvioinnin kautta.

Kuusamon kaupungilla palveluseteli on käytössä seuraavissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa:

  • Kotihoito
  • Omaishoidon vapaan seteli
  • Vanhusten asumispalvelut (palveluasuminen ja tehostettu)
  • Rintamaveteraanien avokuntoutus ja kotona asumista tukevat palvelut

Palvelusetelin arvo
Palvelusetelin arvo on tulosidonnainen. Asiakas maksaa omavastuuosuuden.  Rintamaveteraanien osalta seteli on kiinteä eikä heiltä peritä palvelusetelin omavastuuta.

Palveluntuottajien tiedot ja niiden vertailu
Palveluseteliyrittäjien tiedot löytyvä sähköisestä palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmästä (PSOP). Järjestelmä mahdollistaa myös palveluntuottajien vertailun. Linkki palvelusetelituottajien vertailuun löytyy sivun yläosasta oikealta. Valitse palvelunjärjestäjä: Kuusamo ja palvelu-kohtaan haluamasi palvelu (esim. kotihoitopalvelu).

Sääntökirjat ja toimintaohjeet

Perusturvalautakunta on 16.12.2020 § 86 hyväksynyt sääntökirjat ja toimintaohjeet.

Pykälä pitää sisällään seuraavat:

Sääntökirja palvelusetelin tuottamisesta – yleinen osa
Ikäihmisten palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen sääntökirja
Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja
Omaishoidon lakisääteisen vapaan palvelusetelin sääntökirja

Ikäihmisten sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalveluiden myöntämisen perusteet
Ikäihmisten omaishoidon tuen toimintaohje 1.1.2021
Rintamaveteraanien avokuntoutus- ja kotona asumista tukevat palvelut