Hyppää sisältöön
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue järjestää Kuusamon kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut 1.1.2023 alkaen. Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä tietoja ei enää päivitetä www.kuusamo.fi-verkkosivuilla. Pohteen verkkosivut löydät osoitteesta www.pohde.fi

Ikäihmisten palvelujen asiakasmaksut ja määräytymis­perusteet

Asiakasmaksulain muutoksessa asiakkaan oikeusturvaa parannettiin, lakiin kirjattiin asumispalvelun, tehostetun asumispalvelun ja perhehoidon maksuperusteet sekä vähimmäiskäyttövara. Vähimmäiskäyttövara on 15 % tuloista, kuitenkin vähintään 164 €/kk     (167 € v. 2022). Asiakkaan tulee maksaa vähimmäiskäyttövarallaan vaatteet ja muut henkilökohtaiset menot mm. terveydenhuoltomenot, puhelinkulut. Asiakas maksaa lisäksi itse vuokran, lääkkeet ja mahdolliset edunvalvontapalkkiot, mutta nämä kulut vähennetään asiakaan nettotuloista ennen asiakasmaksun laskemista. Lisäksi tuloista voidaan tehdä vähennyksenä asiakasmaksulain mukaisesti aiemman asunnot kulut (1-6 kk ajalta riippuen asumismuodosta).

Laskukaavio laitoshoidon maksuista
Kuva osoitteesta: https://www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/sosiaali-ja-terveydenhuollon-asiakasmaksut/laitoshoidon-maksut

Tehostetussa palveluasumisessa ja perhehoidossa ei voi asiakasmaksulain voimaan tulon jälkeen (1.7.2021)  periä erillisiä maksuja tukipalveluista, kuten aterioista. Perhehoidossa asiakkaalta ei voida periä vuokraa.

Asiakasmaksulain muutokset eivät koske palvelusetelitoimintaa. Perusturvalautakunta on kuitenkin päättänyt kokouksessaan (20.10.2021 § 103) yhdenmukaistaa käytäntö tehostetun palveluasumisen palveluseteliarvoa määriteltäessä 1.1.2022 alkaen. Kaupungin myöntämän tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvo on enimmillään kuitenkin 105,17 € / vrk.

Tavallisen palveluasumisen osalta noudatetaan jatkossa asiakasmaksulain mukaisesti kotiin annettavien palveluiden maksutaulukkoa. Lisäksi asukkaalta voidaan periä hinnaston mukainen vuokra, ateriapäivämaksu, ylläpitomaksu ja muut tukipalvelumaksut (siivous tms) sekä turvalaitevuokrat.

Vuokra on yksikkökohtainen. Kaupungin yksiköissä vuokra:

  • Kotiranta                         554,80 € / kk
  • Hiltantupa                      505,35 € / kk
  • Villa Haapa                     567,64 € / kk

Rintamaveteraani maksaa kaikissa asumispalveluissa ainoastaan vuokran ja lääkkeet sekä muut henkilökohtaiset menot ja tarvikkeet.