Hyppää sisältöön
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue järjestää Kuusamon kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut 1.1.2023 alkaen. Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä tietoja ei enää päivitetä www.kuusamo.fi-verkkosivuilla. Pohteen verkkosivut löydät osoitteesta www.pohde.fi

Erikoissairaanhoidon palveluseteli

Palveluseteli on vaihtoehtoinen järjestämistapa kunnan itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle.

Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan myöntämää sopimusta korvata yksityisen palveluntuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon (=palvelusetelin arvo) asti. Kunta päättää palvelusetelillä hankittavista palveluista, palveluntuottajien hyväksymiskriteereistä ja palvelusetelin arvosta. Palvelusetelin käyttäjällä on muista järjestämistavoista poiketen oikeus valita haluamansa kunnan hyväksymä palveluntuottaja.

Kuusamo on ottanut käyttöön sähköisen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän PSOP (linkki avautuu uuteen välilehteen) myös erikoissairaanhoidon palvelusetelin osalta.

 

Mihin palveluseteliä voi käyttää?

  • Fysiatrian erikoislääkärin vastaanottokäynti 75 €
  • Ihotautilääkärin vastaanottokäynti 75 €
  • Lastenkirurgian erikoislääkärin vastaanotto 75 €
  • Neurokirurgin vastaanottokäynti 75 €
  • Plastiikkakirurgin vastaanottokäynti. Mukana tarvittaessa Kuusamossa otetut (alle 6 kk) mammografiakuvat 75 €
  • Hermojuuripuudutushoito/ puudutus 234 €

Kuvantamistutkimukset

  • Magneettitutkimus 155 €

Kuka voi saada palvelusetelin?

Palveluseteli voidaan antaa kuntalaiselle, jolle tutkimuksen tekeminen on sairauden hoitamiseksi tarpeellinen. Tarpeellisuuden arvioinnissa käytetään tarvittaessa kansallisia kiireettömän hoidon kriteerejä. Ellei tutkimus ole sairauden vuoksi tarpeellinen, palveluseteliä ei voida antaa. Erikoislääkäreiden vastaanottokäyntiin palveluseteli myönnetään vain silloin kun palvelua ei ole tarjottavana oman perustason erikoissairaanhoidon puitteissa.

Palvelusetelin tarjoamisesta kunkin potilaan kohdalla päättää vakituinen terveyskeskuslääkäri tai terveyskeskuksen ylilääkäri.

Potilas voi kieltäytyä palvelusetelistä, jolloin hänen hoitonsa järjestetään joko omassa terveyskeskuksessa tai muussa erikoissairaanhoidon yksikössä.

Miten palvelusetelin voi saada?

Asiakas ottaa yhteyden terveyskeskuksen ajanvarausvastaanottoon tai suoraan ylilääkäriin/ylilääkärin sihteeriin.

Myönteisen päätöksen jälkeen asiakas voi valita palveluntuottajan kaupungin hyväksymistä palveluseteliyrittäjistä. Asiakas ottaa yhteyden palveluseteliyrittäjään ja sopii palvelun tuottamisen ajankohdasta ja tuotettavan palvelun tarkemmista yksityiskohdista. Palveluseteliyrittäjien ohjeistuksia tulee noudattaa.

Terveyskeskuksen laboratorioon kokeisiin menevän tulee ottaa mukaan palvelusetelipäätös (ei erillistä veloitusta kokeista).

Kunta maksaa korvausta palveluntuottajalle niiden asiakkaiden käyttämistä palveluista, joille se on tehnyt päätöksen palvelusetelien myöntämisestä.

Palvelusetelien arvot

Erikoislääkäreiden vastaanottokäynnin palvelusetelin arvo on 75 €, hermojuuripuudutushoito/puudutus 234 € ja kuvantamistutkimus 155 €.

Palveluseteliin liittyvän omavastuun asiakas maksaa itse suoraan palveluntuottajalle. Omavastuu on palvelusetelin arvon ja palvelusetelituottajien ilmoittaman hinnan välinen erotus. Omavastuuosuus on erilainen eri palvelusetelituottajilla. Kela ei maksa korvausta palvelusetelillä hankittuun palveluun.

Lisätietoja palvelusta antaa