Hyppää sisältöön

Lastenneuvolan tehtävänä on edistää alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia sekä kaventaa perheiden välisiä hyvinvointieroja. Lastenneuvolassa seurataan ja edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä tuetaan vanhempia turvallisessa, lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä parisuhteen hoitamisessa. Neuvolassa lapsi saa myös kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotteet.

Kuusamon neuvolassa perhe siirtyy äitiysneuvolan terveydenhoitajalta lastenneuvolan puolelle, jossa pyrkimys  on jatkaa käyntejä oman alueen tutun terveydenhoitajan vastaanotolla. Loma-aikoina ja ruuhkaviikoilla joudumme joskus tästä tinkimään.

Yhteistyössä perheen kanssa pyritään löytämään erityisen tuen tarpeet mahdollisimman varhain ja järjestämään yksilöllinen tuki ja yksilölliset keinot turvaamaan koko perheen hyvinvointia.

Jos olet muuttanut toiselta paikkakunnalta Kuusamoon ja tarvitset lastenneuvolan palveluita, olethan yhteydessä neuvolamme ajanvaraukseen mahdollisimman pian ma-pe klo 8-12 p. 040 860 8633.

Lastenneuvolan tarkastusohjelma perustuu Valtioneuvoston asetukseen neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (VNA 388/2011).

Lisätietoja palvelusta antaa

  • Neuvola

    Terveyspalvelut